Pressmeddelanden

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 30 januari 2012

Dagmar skapar nya jobb för arkeologer

Stormen Dagmar skapar inte bara problem för el-bolag. Många fornlämningar är hotade av nedfallna träd, men är också i riskzonen när markägare börjar röja i skogen.

För att i möjligaste mån undvika skador och en skonsam bortforsling av virket har Murberget, Länsmuseet Västernorrland och Länsstyrelsen gjort gemensam sak.

Med bidrag från Länsstyrelsen har länsmuseet anställt en arkeolog med speciell kompetens för frågor av det här slaget. David Loeffler heter han och kommer att bistå markägare med goda råd, utan att det kostar dem något.

- Det här innebär förhoppningsvis att fler av markägarna hör av sig innan de börjar avverka och att färre fornlämningar i slutänden förstörs, säger Murbergets arkeolog Ola George.

För vidare information om insatsen och vad den kan betyda för länets fornlämningar kontakta David Loeffler på 0611 88 665 eller  070-324 52 98


 

Pressbilder får bara publiceras i redaktionella texter om Länsmuseet Västernorrland eller museets utställningar. Om texten i huvudsak handlar om något annat, var vänlig kontakta museets fotoavdelning.



David Fahlén

Pressansvarig
 0611-886 611
 david.fahlen@murberget.se