Pressmeddelanden

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 10 januari 2012

Från KulturBro till KulturBygge

Murbergets samarbete med Satakunta museum i Björneborg fortsätter ytterligare två år. När det treåriga projektet KulturBro avslutas i april 2012 tar det nya, tvååriga projektet  KulturBygge vid. Inom ramen för Botnia Atlantica och temat "Sammanhållning"  beslutade  styrkommittén strax före jul att bevilja  132 875 . Den totala projektbudgeten omsluter därmed 265 750 Euro.

Botnia-Atlanticaprogrammet är ett av de gränsöverskridande programmen som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. Syftet är att stöda samarbete mellan regioner och länder i Europa inom ramen för Strukturfondernas mål Europeiskt territoriellt samarbete. Europeiskt territoriellt samarbete kallas också Interreg IV. Programmet är verksamt mellan 2007 - 2013.

I det nya projektet kommer det industrihistoriska arvet lyftas fram. Träindustrin har en lång historia i Västernorrland. Så är det också i Satakunta.

Som tidigare handlar det också om pedagogiskt och musealt utvecklingsarbete.  De båda museerna kommer att ta del av varandras kompetenser inom konservering/föremålsvård samt byggnadsvård för alla åldrar, vilket Satakunta museum är ledande på. Det kommer liksom tidigare också att handla om kunskaps och personalutbyte mellan länder och museer. En övergripande ambition är att affärsförbindelser och turism ska stärkas av samarbetet. I det nya projektet är också Sundsvalls museum en samarbetspartner. Museerna kommer också att utveckla metoder för dramatiserade stadsvandringar i Härnösand och Björneborg.

Välkommen till en pressträff på onsdag den 11 januari klockan 11.00 hos t f museichefen Sig-Britt Ahl. Då finns också de finska kollegorna på plats.

För vidare information kontakta gärna projektledare Margareta Bergvall, 0611-886 61, eller 070-324 52 96

 


 

Pressbilder får bara publiceras i redaktionella texter om Länsmuseet Västernorrland eller museets utställningar. Om texten i huvudsak handlar om något annat, var vänlig kontakta museets fotoavdelning.David Fahlén

Pressansvarig
 0611-886 611
 david.fahlen@murberget.se