Pressmeddelanden

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 29 maj 2013

Håkan digitaliserar gamla ljudinspelningar

Murberget har nyligen överlämnat en stor samling digitaliserat ljudmaterial till Sveriges radio. Museiassistent Håkan Jensen på museets avdelning för kulturarvs-IT har jobbat med projektet i tre års tid.

Idag är bevarandet av kulturarv en allt viktigare faktor runt om i världen. Digitala medier har gjort det smidigt att både lagra och tillgängliggöra olika typer av kulturmaterial.  Murberget lyckades tack vare länsmuseets  musiketnolog Inger Stenman rädda en stor andel av lokalradions inspelade programmaterial i slutet av 90-talet. Det har funnits i museets samlingar sedan dess och har nu överförts till digital form av Håkan Jensen.

Håkan
Håkan har arbetat med flera olika typer av ljudband under projektets gång.

Håkan har gått igenom över 600 band från lokalradions sändningar mellan 1977 och 1991. Bland materialet hittade han godbitar från många gamla program, till exempel Age på strövtåg där programledaren Age Elsberg åkte runt och träffade människor från hela länet. Programmet hade en ganska välkänd signatur där man hörde Ages fotsteg i snön. Ett annat populärt program var Stinta vad säg du? med Gertie Gladnikoff som diskuterar och utforskar västernorrländska dialekter.

stinta
Arkivet är fullt med inspelningar av bland annat programmet "Stinta vad säg du?"

Håkan började arbeta med inspelningarna 2010 och har handskats med olika typer av band som alla kräver olika tekniker.
- Det var inte lätt men vi har fått tag på bandspelare för de flesta bandformat. Det enda vi saknar är att kunna spela upp en typ av band som kallas referensband. Men vi hoppas få tag på en rullbandspelare, minst 4-spårig som klarar hastigheter lägre än 19 cm/s, berättar Håkan. Den som äger en sådan får gärna höra av sig till museet, fortsätter han.

rullband
Museet har olika bandspelare för de flesta analoga lagringsmedierna.

Ljudinspelningarna är en betydande del av länets kulturarv och Håkan har gjort ett gediget jobb med att överföra dem från ljudband med mera till digitalt format.
- Vi vill säkerställa en hög kvalitet på det sparade materialet och lagrar det därför i wav-format med en hög samplingsfrekvens, 96 KHz, säger Håkan. Kvaliteten är viktig eftersom radioprogrammen ska bevaras i ett gott skick. En annan minst lika viktig del är att tillgängliggöra programmen för allmänheten för att så många som möjligt ska få dra nytta av materialets kulturhistoriska värde.

Sveriges radio har under åren fått enstaka inspelningar levererade digitalt från museet men behovet visade sig vara större än så. Tack vare Murbergets digitaliseringsarbete får de nu tillgång till hela materialet i sitt eget arkiv. En del av inspelningarna finns också på museets webbplats om man söker på lokalradio under Upptäck. I skrivande stund finns där 48 klipp från bland annat tidigare nämnda Age på strövtåg.

Text och foto: Joachim Kjellgren

 


 

Pressbilder får bara publiceras i redaktionella texter om Länsmuseet Västernorrland eller museets utställningar. Om texten i huvudsak handlar om något annat, var vänlig kontakta museets fotoavdelning.David Fahlén

Pressansvarig
 0611-886 611
 david.fahlen@murberget.se