Pressmeddelanden

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 7 december 2012

Murberget tar väl hand om sina unika samlingar

I dagens tidningar står att Länsmuseet har ett eftersatt brandskydd och därmed inte skyddar sina unika samlingar.

Ansvaret för brandskyddet delas mellan fastighetsägaren Landstingsfastigheter och hyresgästen Länsmuseet Västernorrland.  Landstingsfastigheter äger och ansvarar för sprinkler- och brandlarmssystem. Sprinklersystemet täcker upp varenda kvadratmeter i museibyggnaden och är ett väldigt bra grundskydd för hela anläggningen. Brandlarmet är ett komplement som främst är ett personskydd.

De åtgärder för brandsäkerhet som påtalats där museet har ansvar, t.ex. blockering av elskåp, har åtgärdats. I det skydd som museet själva har ansvar över pågår en ständig översyn.

Museet har tagit kontakt med Landstingsfastigheters områdesförvaltare för ett möte och genomgång av museibyggnaden nästa vecka. Det gör vi för att ytterligare kontrollera att säkerheten upprätthålls och tydliggöra ansvarsfördelningen. Vi är ju självklart mycket måna om att skydda våra samlingar.

Lillian Rathje
Länsmuseichef

 


 

Pressbilder får bara publiceras i redaktionella texter om Länsmuseet Västernorrland eller museets utställningar. Om texten i huvudsak handlar om något annat, var vänlig kontakta museets fotoavdelning.David Fahlén

Pressansvarig
 0611-886 611
 david.fahlen@murberget.se