Pressmeddelanden

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 22 mars 2012

Museer hjälper gamla att minnas

Äldre människor utgör en stor och stadigt växande del av befolkningen. Att ta väl hand om vårdbehövande äldre ligger i alla människors intresse och engagemanget i samhället är stort. Inom kulturarvet och på museer finns mycket goda förutsättningar för detta. Murberget Länsmuseet Västernorrland, Härnösands Kommun och Landstinget Västernorrland samverkar nu i två minnesstimuleringsprojekt med kulturarvet som utgångspunkt.

Museer och Minnen
Med bidrag från EU:s utvecklingsfond startar ett tvåårigt projekt där Murberget Länsmuseet Västernorrland, Härnösands kommun, Jamtli, Östersunds Kommun, Ringve Musikmuseum, Stjördals museum, Sverresborgs museum och Trondheims kommun samverkar.
Syftet är att under två år utarbeta en verksamhetsmodell för minnestimulering. Vi vill utnyttja kulturarvet för att skapa ökad livskvalitet för människor med begynnande demens. Basen för arbetet i Härnösand är Prästgården på Murbergets friluftsmuseum i ett fungerande 1940-talshem. 

Kommer du ihåg del 2
Tack vare bidrag från Kulturrådet blir resurser från socialförvaltning och kultur mer än summan av delarna. Härnösands kommun har tillsammans med länsmuseet en drivande roll i projektet. Det genomförs under 2012 med hjälp av kommunernas anhörigstödjare och vårdpersonal i länets alla kommuner. Projektet bygger också på samverkan med hembygdsföreningar/civilsamhället och kommunala museer i länet.
Syftet är att hitta former för metodutveckling av minnesstimulering i äldre miljöer på Murberget och hembygdsgårdar. Vi hoppas på en varaktig fortsättning också efter projekttidens slut.

Välkommen till pressträff!
Härnösands Rådhus måndag 26 mars kl.11.00

Sig-Britt Ahl, tf museichef, Murberget Länsmuseet Västernorrland. 
070-210 70 20

Margareta Bergvall, projektsamordnare, Murberget Länsmuseet Västernorrland.
070-324 52 96

Pär Hägglund, demens och psykiatrikonsulent, Härnösands Kommun.
070-885 09 43


 

Pressbilder får bara publiceras i redaktionella texter om Länsmuseet Västernorrland eller museets utställningar. Om texten i huvudsak handlar om något annat, var vänlig kontakta museets fotoavdelning.David Fahlén

Pressansvarig
 0611-886 611
 david.fahlen@murberget.se