Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 17 juni 2011

Allsång på Murberget 10 år

Allt började med en fråga från dåvarande turistchefen Börje Nordgaard. Ska vi dra igång allsångskvällar på Murberget?

Området är fantastiskt och många vill säkert vara med och jobba för arrangemanget, menade han. Museichefen Bengt Edgren bejakade tanken, om än lite reserverat:
- Arrangera gärna allsångskvällar, bara jag slipper vara med.

Rätt snabbt ändrade han inställning och blev en ivrig tillskyndare till arrangemanget. Museichefen kom också att verka för en ny utescen, inte minst för att allsången skulle kunna genomföras under goda förhållanden. Sommaren 2007 invigdes den nya scenen ritad av museiarkitekten Gunnar Mattsson.

- Med den nya utescenen fick hela arrangemanget en helt ny inramning och helheten med kyrkan och klockstapeln i bakgrunden, slänten fylld med åhörare ner mot scenen och musiken är för mig den fulländade bilden av hur en svensk allsångskväll i det fria ser ut när den är som bäst, säger Bengt Edgren idag.

Allsång 10 år
En centralfigur under allsångskvällarna är Lars T Johansson som med van hand leder besökarna genom programen med gästartister, museala muntrationer och sist men inte minst alla allsånger.

Det är Lars T Johansson och Björn Hedström som tillsammans med representanter för Musik i Västernorrland, Härnösands kommun och Murberget har utgjort kärntrupp genom åren. Allehanda media har också funnits med som samarbetspart på olika sätt genom alla år. Kvällens företag har däremot varierat och senast i raden är Domkyrkoförsamlingen i Härnösand. Det har i sin tur inneburit att allsångshäftet numera utökats med ett par sommarpsalmer.

Rollfördelningen mellan de inblandade har varit tydlig vilket gjort att det hela fungerat lite som ett självspelande piano. Några få möten under våren och försommaren har resulterat i tre fullmatade kvällar med gästartist, museala muntrationer och sist men inte minst allsång.

Konceptet har legat fast med en liten korrigering efter första kvällen. Den allra första kvällens gästartist, Mats Klingström, genomförde hela sitt program i en följd. Då började publiken skruva på sig. Det var uppenbart att de gärna lyssnade till en gästartist, men inte på bekostnad av allsången.

Erfarenheten innebar att gästartisten redan nästa kväll fick dela upp sin medverkan i två inslag. Därmed kunde Lars T hålla allsången igång utan längre avbrott. Två kvällar utökades redan andra året till tre och många av våra folkkära artister har intagit scénen tillsammans med BH-bandet.  Eller vad sägs om Jeja Sundström, Östen Eriksson, Lalla Hansson, Jan Johansen, Meta Roos, Peter Lundblad och Sanna Nielsen? Bara för att nämna några av dem.

Ett mått på allsångskvällarnas popularitet har varit den stadigt ökande publiktillströmningen. De ungefär 300 personer som fanns med varje kväll det första året har numera utökats till 2000 per kväll.

Betydelsefullt på olika sätt har det också känts för arrangörer och medverkande genom de tio åren. För Lars T Johansson  tillhör Allsång på Murberget bland det roligaste han gjort. Han vet också varför:
- Det är ett schosfritt opretantiöst arrangemang som sprider mycket glädje.

Björn Hedström förklarar å sin sida att han kan tala för hela BH-bandet:
- Utan allsång ingen sommar!

Text: Ann-Sofie Ingman
Foto: Björn Grankvist
 

 

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera