Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 26 september 2011

Arkeologer banar väg för vindkraft

3 frågor till arkeologen Leif Andersson. Han undersöker markområden i Ramsele och Viksjö inför etablering av vindkraftverk.

Leif Andersson
Arkeologen Leif Andersson på väg mot skogarna. Foto: Björn Grankvist.

1. Vad har en arkeolog med vindkraft att göra?
När man anlägger vindkraftsparker måste det projekterande bolaget ha en MKB, (Miljökonsekvensbeskrivning). Vi arkeologer ska då följa alla vägar samt kolla på platserna för vindsnurrorna om det finns kultur/fornlämningar. I de flesta fall så tittar vi även på området i stort. Vi gör även besök på platser där vi kan utifrån kartan och annan information, se antydningar om att det kan finnas lämningar/spår. I arbetet ingår även att kolla de redan registrerade lämningarna om de finns kvar, om de är skadade och om beskrivningen är rätt.

2. Har du hittat något spännande hittills? I så fall vad.
Det enda vi har hittat hittills är en fäbod som finns inritad på den gamla ekonomiska kartan men som inte var registrerad i FMIS (Fornminnesregistret) och en uppallad sten som troligen är en gränsmarkering. Vi har även gjort om beskrivningen på en Fäbod som Riksantikvarieämbetet registrerade på 80-talet.

3. Kan du se beröringspunkter mellan vindkraft idag och livet under forntiden?
Människan har under alla dessa år varit överallt i våra skogar och lämnat sina avtryck . Det är nog svårt att hitta platser där människan inte har varit. Det finns från de mer tydliga lämningar som fäbodar, rester efter kolning, fångstgropar och till de mera försiktiga antydningar som samerna lämnat efter sig. På de ställen där nu vindsnurrorna skall stå kan man tänka sig att samerna, skogsfinnarna och kolare även har varit.

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera