Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 2 mars 2009

Arkeologer har hittat länets äldsta människa och gris

Båda två levde i trakten kring Ramsele någon gång 3500-3100 f Kr. Det visar resultaten av två så kallade C-14 analyser som gjorts av fynden från undersökningen i Nordankäl.

Bild på utgrävningsplatsen vid Faxälven
Graven under rekonstruktionsarbetet. I bakgrunden Fjällsjöälven.

Murbergets arkeologer undersökte 2006 en gravhög i Nordankäl i Ramsele. Undersökningen genomfördes som en kurs i samarbete med föreningen Forntid i Ramsele. Graven låg intill Fjällsjöälven och det var erosionen som föranledde projektet.

Graven som var från yngre järnåldern låg ovanpå en stenåldersboplats. Boplatsen gav sig till känna genom skärviga stenar, brända ben, rester av redskapstillverkning i form av avslag i olika stenmaterial och en kokgrop. Bland de brända benen fanns rester av älg, ren, eventuellt björn, tamsvin och människa. Människobenen kom inte från järnåldersgraven som var en skelettbegravning.

Frågan var då hur gamla de brända benen var och i vilket sammanhang de hamnat på platsen.

För att ta reda på det ansökte Murberget om pengar från Björkåbruksfonden för att få medel till två C-14 analyser. Dels av människobenet och dels av grisbenet. Resultaten av analyserna är mycket intressanta eftersom dateringarna hamnade i övergången mellan tidig och mellanneolitikum , det vill säga 3 500-3100 f.Kr. Det är förmodligen det första konstaterade tamsvinet i Norrland från denna tid. Människobenet är det hittills äldsta funna från vårt län - vår äldsta Ångermanlänning med andra ord. Människor har dock bott i Västernorrland ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka.

Resultaten ger en helt ny bild av utvecklingen under den aktuella perioden, en ekonomi där husdjur ingått som en viktig del och det långt in landet längs älvarna.

Endast två stenåldersgravar är tidigare funna i länet, båda skelettgravar. En med två gravlagda personer i en hällkista vid Lagmansören intill Indalsälven och en från Bjästamon i Nätra. Den nu funna stenåldersmänniskan är förmodligen uttryck för en annan begravningstradition där åtminstone delar av skallen bränts.

Det skulle det vara extra intressant att undersöka boplatsen lite närmare för att se vad som egentligen döljs under torven.

Text och bild: Ola George

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera