Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 25 oktober 2017

Arkeologisk undersökning i Valla

Murbergets arkeologer undersöker nu flera områden längs E.14 väster om Sundsvall.

Undersökningarna görs på uppdrag av Trafikverket då vägen väster om anslutningen mot timmervägen och västerut mot Blåbergstippen ska byggas om.
Vid ett av undersökningsområdena hittades på 1950-talet en järnkittel innehållande flera ämnesjärn. Ämnesjärnen var av spadformig typ och brukar dateras till 400-600 e.Kr. Under den perioden producerades mängder av järn i Norrlands skogstrakter, inte bara för gårdsbehov utan för en storskalig export. När fyndet av kitteln och ämnesjärnen hittades, lades en teori fram om att ämnesjärnen bland annat använts för att smida kittlar. Vid Murbergets undersökning under hösten hittades flera ämnesjärn och boplatslämningar. Tidigare har även slagg hittats på platsen vilket gör det troligt att en smedja funnits på platsen. Fynden ger en unik möjlighet att undersöka smidet av ämnesjärnen och hur de hänger samman med boplatslämningarna. Under vintern analyseras prover som tagits vid undersökningen och under våren fortsätter undersökningarna längs E-14.

Ola George

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera