Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 17 oktober 2013

Att visa upp skogens kulturarv

De västernorrländska skogarna är fulla av olika tiders kulturarv som genom det mångåriga skyltprojektet Den Stora Utställningen har fått en egen berättarröst. I fredags följde jag med Margareta Bergvall och Maria Lindeberg till Österfanbyn för att titta till skyltningen av historiskt intressanta platser runt Österfanbyns fäbod.

I området finns en vacker fäbod med många hus, en äldre fäbodplats, tjärdal, kolbotten, samiska härdar, två stenåldersboplatser och en gammeltall från 1400 talet. Det är ovanligt att så många typer av kulturlämningar finns inom ett så begränsat område.

Skyltarna är gjorda av trä och har inspirerats av skogsbolagens gränsmarkeringar.
Skyltarna är gjorda av trä och har inspirerats av skogsbolagens gränsmarkeringar.

Margareta och Maria möter upp med Ingrid Mårtensson och Åke Ottoson från byaföreningen samt Solveig Nordin-Zamano från Anundsjö från Anundsjö hembygdsförening för att tillsammans undersöka hur det står till med informationsstolparna som sattes upp 2007. Stolparna är gjorda avi trä vilket betyder att de slits med tiden. Beroende på var de står kan de angripas av bland annat röta och behöver därför få rätt skydd. I vissa fall räcker vanligt väder och vind för att orsaka slitage på dem.
- Vissa stolpar behöver bytas ut medan andra kan repareras med ny färg och skyddande stålfötter, berättar Maria.

Margareta har jobbat med projektet tillsammans med hembygdsföreningarna sedan 1996.
Margareta har jobbat med projektet tillsammans med hembygdsföreningarna sedan 1996.

En del av stolparna kan också behöva flyttas, för att synas bättre eller för att bättre märka ut rätt plats. Ingrid som har varit byäldste vet precis var alla boplatser, fångstgropar och tjärdalar m.m. har funnits.
- Om man är van att gå i skogen så ser man tydliga spår på var allt sådant har funnits, berättar Ingrid.

Ingrid Mårtensson som tidigare varit byäldste vet det mesta om skogarna runt Österfanbyn.
Ingrid Mårtensson som tidigare varit byäldste vet det mesta om skogarna runt Österfanbyn.

Även om stolparna placerats väl synligt ska de samtidigt smälta in i miljön. Formen och den röda färgen är inspirerad av skogsbolagens markeringar. De får inte "förfula" skogen som Margareta uttrycker det. Skyltarna är ett enkelt men effektivt sätt att tillgängliggöra länets historia för de som passerar genom skogarna och besöker fäbodvallen.

Maria Lindeberg målar på ett nytt lager färg på de stolpar som slitits av väder och vind.
Maria Lindeberg målar på ett nytt lager färg på de stolpar som slitits av väder och vind.

Skyltningen har genomförts på platser runt om i länet, oftast på hembygds- och byaföreningarnas initiativ.
- Det är ett samarbete mellan länsmuseet och hembygdsföreningarna, där vi bland annat bollar texter och tar fram förslag på intressanta platser, säger Margareta. Det är väldigt roligt att det finns sådant stort intresse för sådana här åtgärder runt om i länet, avslutar hon.

Text och foto: Joachim Kjellgren

Mer information

Arbetet med skyltarna är ett stort projekt med över 500 stolpar i hela länet som drivits sedan 1996. Tanken var att koppla ihop utställningarna i museet med kulturlandskapet i länet. Margareta Bergvall och dåvarande länsantikvarien hade ambitionen att tillsammans med människor lokalt, markera intressanta platser.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om kulturlandskapet i bygden, skapa delaktighet och att visa upp lokala besöksmål. Länsstyrelsen har finansierat projektet.

Länsmuseet har fått pris för skyltprojektet vid en Nordisk Museumsfestival.

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera