Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 26 januari 2010

Avverkningar under vårvintern

Med stöd av Skogsstyrelsen har vi upprättat en skogsbruksplan för Murberget. Det fastställdes i början av december 2009. Den avverkning som nu ska genomföras berör 6 ha av den totala arealen på 42 ha. Det är 900 kubik som ska avverkas av de totalt 5100 som ingår i länsmuseets fastighet.

Åtta områden inom Murberget 1:1 att beröras. Den största ytan omfattar 3 ha och den minsta 0,2 ha.

Pdf Karta över de planerade avverkningarna (pdf, nytt fönster)

Den största insatsen kommer att göras i ett skogsparti mellan Hamnleden och Murbergets norra gräns. All granskog ska huggas bort och tallskogen renodlas. Det innebär att gravhögarna från bronsåldern i området blir synliga. Det innebär samtidigt att fornlämningarnas närmiljö mer kommer att likna den som fanns när de anlades, i en tid då granar ännu inte invandrat till vårt land.

Primaskog heter företaget som kommer att utföra de skogliga åtgärderna under vårvintern. Markförhållandena är ideala i år eftersom det har varit så kallt. Frost i backen och rikligt med snö innebär att åtgärderna kan göras så skonsamt som det är möjligt.

För dig som är intresserad finns skogsbruksplanen här att ta del av. 

Pdf Inledande text (pdf, nytt fönster)

Pdf Avdelningsbeskrivning (pdf, nytt fönster)

 Skogskarta över Murberget 1:1 (pdf, nytt fönster)

Skolor och andra grupper som är intresserade av visningar i anslutning till insatserna får gärna höra av sig till oss på telefon 0611-886 00

Bengt Edgren
länsmuseichef

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera