Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 7 mars 2009

Barn gräver fram sin historia

Att handgripligen gräva sig fram till sin historia hör inte till vanligheterna. I vanliga fall är det bara yrkesverksamma arkeologer som får den möjligheten.

Men Näsåkers skola har sedan millennieskiftet ett samarbete med oss på Murberget. År 2000 "adopterade" skolan hällristningsområdet vid Nämforsen. Riksantikvarieämbetet var på plats och under en högtidlig ceremoni vid forsen fick skolbarnen motta ett Adoptionsbevis. Näsåkers skola är en av mycket få skolor som skrivit in i den lokala skolplanen att de ska arbeta med sin kulturmiljö; hällristningarna vid Nämforsen.

Bild på två flickor som är med och gräver

I vårt samarbete ingår att vi arkeologer och pedagoger på Murberget ska finnas på plats, för att tillsammans med barnen på skolan vara med i arkeologiska utgrävningar och inventeringar i närområdet. Vi grävde en stenåldersboplats nere vid älven under några säsonger. Vi har också inventerat fram fornlämningar tillsammans med barnen.

År 2002 hörde vi av Lasse Englund, som då hade barn på skolan. Han hade hittat en stenåldersboplats några kilometer från Näsåker. Vi åkte dit tillsammans med barnen och där låg den, framdukad som ett smörgåsbord! Några år tidigare hade schaktmaskiner banat av för att göra en vändplan för timmerbilar.  Nu låg där brända ben, skörbränd sten och kvartsavslag i ganska stora mängder helt öppet.

Under en vecka i juni i år var vi åter på plats med klass 4-5 på Näsåkers skola. Den här gången gjorde vi en riktig arkeologisk utgrävning tillsammans. Vi hittade flera kilo brända ben, avslag av grönsten, kvarts och rosenkvarts, en handtagskärna, och massor av skörbränd sten.

Fynden är ålderdomliga, kanske från den allra äldsta delen av stenåldern. Nu väntar vi med stor spänning på dateringarna av de brända benen. Boplatsen ligger väldigt fint i ett sandområde alldeles ovanför en myr. Den ligger ca 210 meter över nuvarande havsyta och om dateringarna blir så som vi önskar, kan det vara den äldsta undersökta boplatsen i länet. I så fall bodde människor här vid Ancylussjöns strand för närmare 9 000 år sedan. Men sån tur kan vi väl inte ha?

Vi som ledde utgrävningen, det vill säga Margareta Bergvall, Maria Nordlund, Ola George och Maria Lindeberg, hoppas på en fortsättning nästa år. Vi har bara grävt ca 10 kvadratmeter. Det finns flera hundra mer kvadratmeter att undersöka.

Text och foto: Margareta Bergvall

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera