Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 13 mars 2009

Besök från Botswana

Länsmuseet har i dagarna haft besök av ms Lorraine Gombalume från Nationalmuseet i Botswana. Under ett par intensiva dagar har hon bekantat sig med verksamheten på Murberget.

Lorraine Gombalume på Murberget
Lorraine Gombalunde från Botswana roades av snön på Murberget

Anledningen till besöket är ett kommande samarbetsprojekt mellan Murberget, Länsmuseet Västernorrland och Botswana National Museum. Samarbetet sker inom ramen för Samp, the intercontinental museum network. Vi hoppas på ett ömsesidigt utbyte som ska utveckla verksamheten vid de både museerna.

Nationalmuseet i Botswana och Murberget har ganska likartad verksamhet, men på några punkter skiljer vi oss åt. I Botswana har de till exempel en egen inspelningsstudio där de gör radioprogram som sänds varje vecka. Programmen handlar om aktuella ämnen och innehåller intervjuer som museet har spelat in.

Radioprogrammen är ett sätt för Nationalmuseet att nå ut i landet. Ett annat är "Det mobila museet". Nationalmuseet är medvetna om att alla inte har möjlighet att komma till huvudstaden Gaborone för att gå på museum. Därför har de en minibuss som åker ut med föremål och mobila utställningar och besöker skolor i byarna på landsbygden. På Murberget skulle vi också vilja nå ut bättre i vårt vidsträckta län så detta är exempel som vi kan inspireras av.

Lorraine var mycket imponerad av såväl länsmuseets museisamlingarna i magasinet som av utställningarna. Hon uttryckte sin uppskattning av våra välordnade magasin och bildarkiv och av våra databaser för registrering av fotografier och föremålssamlingar. Detta är områden där Murberget skulle kunna dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Lorraine tog särskilt intryck av Kulturarvs-IT som arbetar med digitalisering av länsmuseets arkivhandlingar. Det är en viktigt verksamhet för att göra museets samlingar mer lättåtkomliga samtidigt som det ger människor med arbetshandikapp ett meningsfullt arbete. Lorraine berättar att i Botswana har regeringen uttryckt vikten av att handikappade ska vara delaktiga i samhället men det har varit svårt att hitta fungerande arbetssätt. Kanske kan vi exportera idén med Kulturarvs-IT.

Samp, the intercontinental museum network
När Samp grundades 1989 var det ett Svensk-Afrikanskt utvecklingsprojekt inom Sida. Nätverket har successivt vidgats och idag ingår det 56 museer från olika länder i Afrika, Asien, Sydamerika och Sverige. Fokus ligger på att utveckla verksamheterna och fortbilda personalen så att museerna kan vara en kraft för positiv utveckling i samhället. Det speciella med Samp är det ömsesidiga utbytet. Det handlar inte om att ett museum ska hjälpa ett annat utan om att båda ska lära av varandra. Genom samarbetsprojekt tar museerna del av varandras kunskaper och gör nya erfarenheter tillsammans, utvecklar nya metoder med gränsöverskridande arbetssätt.

Pil Läs mer om Murbergets tidigare samarbetsprojekt i Samp

Text: Paulin Norgren
Foto: Björn Grankvist

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera