Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 25 oktober 2011

Bygden kring Klingstatjärn

Vad kan lämningar från forntiden betyda för människor som lever med dem här och nu? Det har arkeologen Lars-Göran Spång tagit reda på. I mitten av november kommer publikationen "Levande forntid".

Den handlar om området kring Klingstatjärn i Medelpad med så betydelsefulla lämningar att de definierats som riksintressanta. Därför har det framstått som angeläget att sprida kunskap om dem. Med stöd av länsstyrelsen har Murberget tagit sig an uppgiften.

Klingstatjärn
Utsikt mot Klingstatjärn från Prästhusberget.

Lars-Göran Spång och fotografen Björn Grankvist besökte platsen under försommaren. De har dokumenterat området, men kanske framför allt träffat människor som lever där och hört deras berättelser.

- Vi fann ett stort engagemang bland de som bor i trakten kring Klingstatjärn och Prästhusberget. Stora frivilliginsatser är gjorda både kring dokumentation och en del skyltning, berättar Lars-GöranSpång.

Han beskriver ett idylliskt landskap med ortnamn som hör samman med gårdar och har rötter i järnåldern. I området är det tätt med fornlämningar och gravar.  Lars-Göran Spång ger exempel:

- Ortsnamn på Sta är från järnåldern, Allsta betyder Alles ställe, Vi är en helig plats och Tun är inhägnad gård av lite högre status, för en hövding, eller en handelsplats.

Klingstatjärn är omgiven av två höga berg, Prästhusberget är det ena. Och högst upp finns där resterna av en fornborg. Anläggningen, eller kanske snarare tolkningen av den har fångat arkeologens intresse lite extra.

- Jag har studerat en rad nya avhandlingar och rapporter som vänt upp och ner på min världsbild. Fornborgarna var med stor sannolikhet slott och skrytbyggen, inte militäranläggningar som vi tolkat dem som tidigare.

Den nya bilden av livet i borgen hör samman med alla utgrävningar som gjorts på senare år. De fynd som gjorts lämnar entydiga besked:

- Det finns inga rester av vapen, däremot efter säd som malats och redskap för vävning.

Lars-Göran Spång hoppas att publikationen ska väcka diskussionslust. Den innehåller en rad intervjuer med både fackmän och lokalbefolkning.

- Det är intressant att lyfta fram området och diskutera framtiden för det innan fritidssektorn breder ut sig med exempelvis golfbanor. Andra möjliga hot är vindkraftparker och energiskog, varnar Lars-Göran Spång.

Vad har då arbetet med "Levande forntid" betytt för honom på ett personligt plan?

- Fornborgarna, de är mystiska och väldigt intressanta. Konstigt nog är de inte så väl undersökta i vårt län. Fornborgen på Prästhusberget har betytt mycket för människor i bygden, och många har minnen från skolutflykter, kyrkliga ceremonier m.m. däruppe.

Text: Ann-Sofie Ingman
Bild: Björn Grankvist

Pdf Hämta skriften som pdf (nytt fönster)

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera