Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 26 april 2010

Dialogen fortsätter

Dialogen med musik fortsätter

 

Mobil musikdialog fortsätter enligt planerna i Sundsvall och Bollstrbruk under våren. Detta kan ske tack vare stöd från Stiftelsen framtidens kultur och Kempestiftelsen. Med beskedet att Statens kulturråd ger projektet stöd året ut blir det verksamhet även i höst.

Bild på Weberkvartetten
Weberkvartetten tillsammans med en skolklass på Murberget

Vad är det då mer exakt som kommer att ske?

I Sundsvall arbetar vi med musiken som språk. Vi utgår ifrån att vi föds med det som på engelska kallas för music language (J Brown, 2002). I mammans mage har barnet lyssnat på en jämn fast puls i olika tempon, men alltid rytmiskt. Det är mamma röst och hjärtljud. Musikalisk kommunikation blir på så sätt vårt första språk. Hela begreppet språk inbegriper kroppsspråk, talspråk, tonspråk och bildspråk.

Vi kommer därför att arbeta med att låta elever på gymnasiet skapa övergångar och egna tolkningar mellan språken genom egna uttryck i dans och bild framför allt. Weberkvartetten står för det musikaliska uttrycket. Målet är en plattform för dialog runt vad de olika uttrycken skapar tillsammans. Resultatet blir en gemensam happening och utställning.

I Bollstabruk kommer vi att arbeta med ett möte mellan musik och poesi. Eleverna i åk nio befinner sig i ett uppbrottsskede. De ska lämna den gamla gruppen och ge sig ut på nya vägar i livet. Bollsta kommer alltid att finnas där som industrisamhälle med mängder av spår från drömmar som generationerna innan har haft blandat med egna framtidsdrömmar om att stanna eller åka bort.

En dialog kommer att föras med musik, poesi och sång kring ämnet "Möten och avsked". Även detta arbete kommer att presenteras i ett offentligt arrangemang när det är avklarat.

Text: Måna Nilsson
Foto: Björn Grankvist 

Mobil musikdialog är ett treårigt projekt med mål att skapa en plattform för dialog runt om i länet. Det ska ske genom ett möte mellan musik, ungdomars frågor och skapande och andra konstformer. En bit in på 2010 tvingades projektet att ta en ofrivillig paus på grund av den ekonomiska situationen. Landstinget drog in sitt bidrag vilket i sin tur gjorde att Kulturrådet då ställde sig avvaktande. Deras bidrag förutsätter regional medfinansiering. Nu har de ändå valt att ge ekonomiskt stöd till Mobil musikdialog året ut.

Pil Följ musikdialogen på projektets blogg

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera