Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 16 oktober 2006

Döljer båtformade stensättningar en hittills okänd typ av grav?

1996 fann en grupp arkeologer två till synes oansenliga härdar vid Vetasjön i Anundsjö socken, Örnsköldsviks kommun. När det visade sig att en av härdarna innehöll brända ben och metalldetektorn gav starka utslag vid den andra bestämde man sig för att göra en arkeologisk undersökning.

Den första stensamlingen verkar också vara en härd. Det tyder fynden av rödbränd sand och skörbränd sten på. Marken under stensamlingen var bränd och bland de analyserade brända benen fanns ben från däggdjur och rörben från människa. Vilken typ av däggdjur det handlar om har man inte kunnat avgöra, men det rör sig om djur i storlek av får.

Fynden i den andra stensamlingen var mindre väntade, åtminstone om det verkligen var lämningarna efter en härd som hittats.  I anläggningen fanns det inte några spår av vare sig kol eller rödbränd sand. De föremål av järn som hittades, bland annat vapen i form av pilspetsar, en spjutspets eller lans samt en kniv, visade att det snarare rörde sig om en grav.  I den fanns också en så kallad holkyxa, en eldslagningssten av sandsten, eldslagningsflinta och avslag av sten. Föremålen i graven daterar den till järnålder (folkvandringstid - vendeltid, 400-700 e.Kr.).

Nu var man tvungen att göra en ny bedömning. Anläggningen tolkades som en härd som överlagrade en grav under flat mark. Eller som det som det står i rapporten, "järnåldersgrav utan stensättning". Att man fortfarande höll fast vid att det även här varit en härd berodde på att det ovanpå graven låg en oval, båtformad stensättning. Ett fynd som påminde om de härdar som tidigare undersökts i inlandet. Men eftersom det inte finns något kol eller rödbränd sand verkar det osannolikt att det i det här fallet verkligen rör sig om en härd. Inte heller marken under anläggningen visade några som helst spår av eld.

Detta leder till intressanta frågeställningar. Kan det vara så att en del av de ovala härdar som vi hittar i inlandets marker faktiskt är gravar? Tittar man på bilderna och ritningarna som finns i rapporten från Anundsjö ser stensättningen näst intill båtformig ut.  Skulle det kunna vara en okänd typ av grav vi har att göra med?

Nya riktade undersökningar av liknande anläggningar måste till för att svara på dessa frågor. En spännande tanke är det i alla fall!

Peter Persson

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera