Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 13 augusti 2009

En bro mellan Sverige och Finland

Dockteater från Björneborg på Murberget och ljudkonst från Härnösand i Satakunta museum. Det är ett par exempel på vad som kan ske under nästa år när vänskapsbanden mellan de båda regionerna knyts närmare genom EU-projektet KulturBro.

Ett av de grundläggande inslagen i samarbetet är att lära av varandras arbete med kulturarvspedagogik.

- Vi arbetar med verkstäder för barn, något annorlunda än ni gör här. Projektet ger oss en möjlighet att lära av er och att utveckla något nytt tillsammans, säger Carita Tulkki som är museipedagog vid Satakunta Museum.

Personal från Satakunta museum
Kvartetten från Satakunta museum i Björneborg som varit på besök på Murberget. Fr v museichefen Juhani Ruohonen, projektkoordinator Anu Tuominen, planerare Tuula Telin och museipedagog Carita Tulkki. 

Hon är en i gruppen om fyra som med museichefen Juhani Ruohonen i spetsen som varit på Murberget för att tillsammans med museichefen Bengt Edgren planera för framtiden. Samtal om ekonomi har varvats med funderingar kring aktiviteter som är möjliga att genomföra tillsammans.

Det är idel glada ansikten och en stämning av förväntan i museichefens rum när de börjar prata om vad som väntar under de närmaste tre åren.

- Det är intressant att få se hur ni jobbar här på Murberget. Ert museum är mycket större än Satakunta, berättar Juhani Ruohonen och redogör för basen i deras verksamhet.
- Vi har en kulturhistorisk avdelning, en industrihistorisk, en naturhistorisk och en som arbetar med byggnadsvårdsfrågor.

Bengt Edgren berättar att de under det två dagar långa besöket i Härnösand ska hinna med visningar av friluftsmuseet och utställningen LJUDLAByrint. De ska också ta del av de arrangemang som genomförts i Härnösand inom ramen för projektet.

- Vi ska åka ner till torget och titta på utställningen om kriget 1809 och på kvällen väntar teaterföreställningen Härnösand i krig och kärlek.

- Sedan väntar styrgruppsmöte, fortsätter Bengt Edgren och Juhani Ruohonen fyller i:
- Och så ska vi dela pengar.

I Björneborg blir det i höst ett seminarium om kriget 1809 och en del andra aktiviteter kring den gemensamma svensk-finska historien.

- Det har inte hänt så mycket än. Vi anställde en projektkoordinator för en månad sedan och har nu börjat att planera för aktiviteter under nästa år, säger Juhani Ruohonen.

En dockteaterföreställning inom ramen för projektet finns också med i höstens utbud från Satakunta. Och den tillhör de aktiviteter som kan bli möjlig att visa även i Härnösand. Innan projektet är till ända har Härnösands- och Björneborgsbor blivit en rad kulturupplevelser rikare. Museipedagogerna vid de båda museerna har lärt fått lära sig nya arbetssätt.

- Samarbeten av det här slaget innebär också att vi knyter varaktiga band. Det är inte minst viktigt, konstaterar Bengt Edgren och möter nickande bifall från sina gäster.

Text: Ann-Sofie Ingman
Foto: Björn Grankvist

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera