Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 8 augusti 2013

Flera fynd på Murbergets kursgrävning

Den här veckan har våra arkeologer Ola Georg och Maria Lindeberg hållit en arkeologikurs i Tuna, Medelpad tillsammans med ett tjugotal arkeologintresserade deltagare. De har tillsammans hittat flera föremål som likt tidigare fynd i området kan vara från järnåldern.

Jag besöker kursplatsen på onsdagen och möts av en flitig aktivitet vid utgrävningen som sker vid Runsviks skola i Tuna. Alla är igång sedan länge eftersom kursen startade i måndags och de har redan hittat flera föremål, bland annat en ring som troligtvis är gjord av koppar eller brons.

gravning
Alla är fullt sysselsatta under kursutgrävningen.

Deltagarna har också hittat rester av keramik, glas och metall, och det är upptäckter de gjort enbart bland de skadade gravarna eftersom de intakta ska lämnas i fred. Ola och Maria ska sedan undersöka de föremål som hittades för att försöka bestämma vilken tid de kommer ifrån.

ring
Deltagarna har redan hittat föremål, bland annat en ring.

Under dagen tar Ola Georg med sig några av de närvarande på en studieutflykt till Prästhusbergets fornborg en bit från utgrävningen.
- Borgen ligger på toppen av berget och användes troligtvis som tillflykt under järnåldern om byn attackerades.  Inga fynd har gjorts på Prästhusbergets fornborg men på andra borgar i landet har man hittat bland annat kvarnstenar som visar att människor bott där, om än under kortare perioder.

Under den branta promenaden upp till borgen visar Ola rester av skyddsmuren som byggdes för att stänga ute fiender. Han berättar att branta berg ofta användes som skydd eftersom det bara fanns några vägar upp, vilket gjorde dem lättare att skydda. Borgar av de här slaget började användas under folkvandringstiden ca 400 år e. kr. ända in på medeltiden. Platsen är intressant för vårt kulturarv och är ett riksintresseområde.

klattra
Vägen upp till fornborgen var brant, något som gjorde den lättare att försvara då den användes under järnåldern.

Området kring sjön Marmen var en central plats under järnåldern. Under en stor utgrävning vid Tuna kyrka i början av 90-talet hittades sju husgrunder som visade att området var befolkat i perioder 500 f. Kr-900 e. Kr. Det återstår att se om nya järnåldersfynd har hittats under denna veckas arkeologikurs.

Text & foto: Joachim Kjellgren

 

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera