Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 29 september 2011

Forntida stränder

Ett framgångsrikt och stimulerande EU-projekt med kollegor vid Satakunta Museum i Björneborg i Finland närmar sig sitt avslut våren 2012. Projektet Kulturbro har som sin sista större aktivitet utställningen Forntida Stränder. Utställningen invigdes i Björneborg den 22 september.

Samtal
Kulturdirektör Jaana Simula i samtal med med Sverker Ågren, framför ett bildspel med den vikingatida Eurakvinnan. Foto: Björnola Lind

Jag som museichef var, tillsammans med vår ordförande Sverker Ågren, inbjudna att medverka vid invigningen. Utsällningen invigdes, efter inledande anföranden, av den finske riksantikvarien Juhani Kostet.

Våra finska kollegor var redan från början intresserade av ett arkeologiskt tema och det har blivit en rikhaltig presentation av miljöer och föremål från stenålder fram till Härnösands och Björneborgs tillkomst med hertig Johan, vår Johan den III, som gemensam grundare av de två städerna.

Stram formgivning av den finske utställningsarkitekten Maarjana Kinnermä, stämningsmättade bilder av Björnola Lind från Härnösand och texter till miljöer och föremål av en stab arkeloger från våra två museer, bildar sammantaget en vacker utställning som belyser skillnader och likheter i de arkeologiska miljöerna från våra två regioner.

Olof
St Olof från kyrkan i Ulfsby utanför Björneborg, Satakunta  och St Olof från altarskåpet i Multrå, Västernorrland, symboliserar samarbetet över Bottenviken mellan våra två museer. Foto: Björnola Lind

Den tvåspråkiga utställningen kommer att visas på Murberget nästa år och det är sedan en förhoppning att den vandrar vidare på turné i våra två länder.

Det har blivit ett ovanligt grepp att ställa ut arkeologiska fynd och miljöer från två länder mot varandra. Det är också mycket tydligt att man i Finland är väl medveten om vår gemensamma historia, men även påpekar att man där vet att medvetenheten om hur nära förenade Sverige och Finland är i ett historiskt perspektiv, inte lever lika starkt i Sverige. 

I utställningen Forntida Stränder har vi med våra finska kollegor velat lyfta de uppenbara kontakter som funnits över bottenhavet från förhistorisk till historisk tid. Vi har i alla tider varit beroende av varandra för influenser och mänskliga kontakter.  Idag har vi fått det bekräftat i den bestående relation Murberget har fått till kollegorna på Satakunta Museum.

Text: Bengt Edgren

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera