Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 2 mars 2009

Gravkapellet håller stilen

Duvans kapell är det nya namnet på gravkapellet vid Anundsjö kyrka. En omfattande renovering är avslutad. Murbergets byggnadsantikvarie har hållit ett vakande öga på arbetet för att det bebyggelsehistoriskt intressanta huset ska behålla sin karaktär.

- Det är bra att man har klarat den nya ombyggnaden utan några omfattande förändringar, eftersom det både var fråga om renovering och konvertering till vattenburen värme säger Bodil Mascher som på uppdrag av Anundsjö och Skorpeds kyrkliga samfällighet följt renoveringen. Hon ser sig om i lokalerna och konstaterar att installationen av de nya vattenburna väggradiatorerna och rördragningar har skett diskret.

Interiör från gravkapellet i Bredbyn
Interiör från gravkapellet i Bredbyn.

Kulturminneslagstiftningen ger skydd för betydelsefulla byggnader, som våra kyrkor. Svenska kyrkan har därför skyldighet att söka tillstånd inför kyrkorenoveringar av olika slag. Sedan är det länsstyrelsen som avgör i varje enskilt fall om det är angeläget att göra så kallad antikvarisk kontroll eller inte.

Bodil Mascher ger exempel på förändringar som varit positiva ur kulturhistorisk synpunkt:
Ytterporten skulle enligt första förslaget nytillverkas. I stället kunde man restaurera porten på Örnsköldsviks snickerifabrik, vilket var en fördel, eftersom kapellets exteriör i övrigt är välbevarad.

Kopparbeklädnaden togs av och monterades på när dörren var renoverad. Idag är det bara de blanka kopparspikarna i kanten på dörrarna som skvallrar lite om att någonting har hänt. Vid renoveringen lyckades hantverkarna hitta den typ av äldre kopparspik som använts tidigare och komplettera där det fattades. I övrigt är helhetsintrycket att Duvans kapell ser ut som det alltid har gjort.

Interiören har förändrats. Väggar har flyttats och anpassning har skett till gällande byggnormer. Bland annat har det byggts en handikappanpassad toalett. Räcket runt trappan till källarplanet har fått rätt höjd.

- Trappräckets detaljer är bevarade så långt det var möjligt och en grind är infogad, kommenterar Bodil och pekar på en detalj som har betydelse för helhetsintrycket:

- De har penselmålat den nytillverkade dubbeldörren in mot samlingssalen med linoljefärg i stället för industrimålning, som ger en mera steril prägel.

Gravkapellet är en enkel rektangulär byggnad med vitputsade fasader, spånklädda gavelfält och sadeltak. Det ritades av arkitekt Otar Hökerberg 1932 och invigdes ett år senare. Gravkapellet genomgick en modernisering 1965-1966. Den nu genomförda ombyggnaden är gjord för att öka tillgängligheten i lokalerna.

Kyrkan är av betydligt äldre datum. Den är byggd i slutet av 1400- och början av 1500-talet. Klockstapeln är byggd av Per Zackrisson i Kubbe, 1759.

Text:Ann-Sofie Ingman
Foto: Bodil Mascher

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera