Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 21 februari 2012

Här skrivs härnösandshistoria

Gamla Härnösandspojkar är namnet på en anrik förening i kommunen. Deras främsta mål är insatser för staden där de lever och verkar. Just nu bistår de Murberget med kunskap om gamla hus i Härnösand.

Varje onsdag träffas några av dem sedan en tid tillbaka i gårdshuset på friluftsmuseet. Tillsammans med Murbergets fotograf Björn Grankvist går de igenom foton ur länsmuseets bildarkiv. Det är nära till skratt när de tio herrarna börjar berätta om sitt arbete.

Härnösandspojkar
Skratten är många, historierna likaså, när föreningen Gamla Härnösandspojkar samlas för att skriva kulturhistoria.

- Vi möts en gång i veckan och kommer väl att hålla till dess det börjar spira ute, säger Lennart von Post och tillägger:
- Antagligen fortsätter vi i höst
- Ja, vi har ju bara kommit till B ännu, konstaterar Björn Wallgren.

De arbetar sig nämligen igenom alla kvartersbilder i alfabetisk ordning och har med andra ord en hel del hus kvar att berätta om. För att placera in dem i rätt sammanhang har de skaffat fram en karta som fanns i kommunens arkiv på Kusthöjden. Den visar planen över Härnösand 1927-1928.

Bilderna projiceras på en filmduk och samtalen spirar kring var det aktuella huset låg en gång, eller kanske ligger kvar. Det blir tal om gatan, gamla försvunna gränder och omgivningarna. Gamla Härnösandsposten är ett av husen de dokumenterat uppgifter om.
- Där hade konstnären Bengt Lindström sin ateljé en gång, han bodde nog där också minns Björn Wallgren.

Föreningen Gamla Härnösandspojkar har i sig en lång historia. År 2014 kan de fira 90 års jubileum. Och det är inte vem som helst som ingår i församlingen. För att bli medlem gäller det att bli nominerad av en tidigare medlem.
- Vid omröstningen ska den föreslagna medlemmen få två tredjedelar av rösterna för att bli invald, berättar sekreteraren Christer Palm.

De blir heller aldrig fler än 100 medlemmar. På senare år har det ändå skett en liten förskjutning. De håller fast vid de hundra, men utser hedersmedlemmar och på så vis är de i praktiken något fler.

För att överhuvudtaget komma på tal finns det två kriterier. Det gäller att vara född härnösandsbo, eller att ha bott i kommunen under minst 25 år. Som namnet antyder är det män som gäller. Några damer göre sig icke besvär.
- Nej, säger de och skrattar. Inga kvinnor, inte ens vid festligheter.
- När vi firade 80-års jubileum var damerna med, men det var ett undantag, säger Christer Palm.

Att de regelbundet träffas och trivs är lätt att förstå. Deras sammankomster tjänar ändå större syften. Föreningen står bakom en rad utsmyckningar som en byst av Elias Sehlstedt, en minnessten vid brofästet, skulpturen Inre glöd och en byst av Sven Wallmark. Bara för att nämna några exempel.

De har också sett till att skylta upp en del hus för att berätta om kända personer i kommunen som bott där. En viktig uppgift är det även att uppmärksamma initiativrika företagare. Och just nu är några av dem alltså upptagna med att bidra till historisk kunskap om bilderna i länsmuseets arkiv.

Ett frö till vad som så småningom mynnade ut i projektet som kallas GHP-Murbergsgruppen sådde Björn Dahlin när han visade medlemmarna bilder som saknade texter. På den vägen kom Lennart von Post att kontakta Murbergets fotograf som genast insåg värdet av vad herrarna har att erbjuda.

- Det medlemmarna i GHP gör är en ovärderlig insats när det gäller insamling av uppgifter kring våra bildsamlingar som i många fall är fattiga på information. Här finns kunskap om människor och miljöer som gör bilderna levande. Kanske kan det inspirera andra föreningar till liknande aktiviteter.

- Efter att ha närvarat vid sammankomsterna kan jag konstatera att förutom att bidra med kunskap om bilderna så ger verksamheten till hälsofrämjande effekter, som att hålla minnet aktivt. Och så har man väldigt roligt, vilket inte ska underskattas, konstaterar Björn Grankvist.

Text: Ann-Sofie Ingman
Foto: Björn Grankvist

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera