Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 15 oktober 2012

Handledning för hembygdsföreningar

3 frågor till byggnadsantikvarien Josefine Bengtsson som arbetar med projektet "Hus med historia". Det handlar bland annat om en handledning för byggnadshistoriska undersökningar.

Vad är "Hus med historia?"
Hus med historia är regeringens satsning på Sveriges hembygdsgårdar och det viktiga kulturmiljöarbete som görs av hembygdsföreningarnas medlemmar.  I Västernorrlands län har sammanlagt 22 projekt fått bidrag genom Hus med historia för insatser inom byggnadsvård och kunskapsspridning.  Som inkopplad antikvarie har jag följt och dokumenterat föreningarnas arbete detta tredje, och sista, år som projektet bedrivs.

hushistoria
Per-Eric Ödling och Axel Häggkvist i full färd med att lägga nytt takspån på kornbastun. Nätra Hembygdsgård, september 2012. Foto: Josefine Bengtsson.

Vad är det för handledning du skriver?
Den heter "Husen berättar" och är ett delprojekt inom Hus med Historia, som drivs av Västernorrlands hembygdråd i samverkan med Murberget och Sveriges Hembygdsförbund. Projektet ska utmynna i en handledning som syftar till att inspirera föreningarna att med den bebyggelsen som utgångspunkt söka berättelser om människor i det förflutna. Handledningen kommer att innehålla konkret vägledning för undersökningar av själva husen, tips inför intervjuer av tidigare boende, vilka ledtrådar arkivhandlingar kan ge med mera, med mera.  Glädjande nog har projektet vuxit över länsgränserna, och handledningen kommer därmed att tillgängliggöras för hembygdsföreningar i hela Sverige. Jättekul!

Finns det någon kategori av hus som ligger dig särskilt varmt om hjärtat?
Jag upplever att mitt engagemang växer i takt med att kunskapen om ett hus eller en bebyggelse. Därmed blir hela kulturmiljön intressant att titta närmare på! Men det är ju omöjligt att hinna allt, och ett ämne som lockar är samspelet ute-inne; mellan hus, trädgårdar, gårdsplaner och omgivande miljö. I handledningen "Husen berättar" har ett avsnitt ägnats särskilt åt undersökningar av ursprungsplatser för hembygdsgårdarnas flyttade byggnader. Helheten är viktig för förståelsen.

Ann-Sofie Ingman

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera