Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 12 december 2012

Hitta in i ett minne

Murberget arbetar med två projekt utformade för demenssjuka. Människor med demenssjukdom i länet träffas tillsammans med vårdpersonal och anhöriga för att samtala, minnas och lära sig tillsammans. Murbergets Margareta Bergvall och Sara Öman berättar om projekten.

Ett bra sätt att få människor med demens att väcka minnen från sin aktiva tid är temastyrda samtal. Det är precis vad Sara gör när hon tillsammans med Veronica Sonidsson träffar grupper med demenssjuka på hembygdsgårdar, boenden och andra lokaler runt om i länet. De använder sig av så kallade triggers för att skapa tanke- och samtalskedjor hos deltagarna på mötena.

På träffarna pratar de om specifika ämnen som till exempel skoltiden, julen eller skördetiden för att hjälpa deltagarna att hitta in i ett minne. Det har visat sig fungera bra och flera deltagare har kunnat berätta långa historier om sin barndom.
- En del gånger har vi fått fram riktiga guldkorn, intressanta minnen och historier från förr, berättar Sara Öman.

Läsa
Ett sätt att minnas för demenssjuka är att läsa böcker från den tid man var ung. Fotograf: Sara Öman

Varje grupp är olika så ledaren får använda sig av lite olika metoder varje gång. Deltagarna kan till exempel vara i olika faser av sin sjukdom. De kan också vara allt mellan 50 till 100 år gamla vilket gör att de minns tidsepokerna på olika sätt. 
- Det gör att man får en stor spännvidd och får pejla av grupperna varje gång, säger Sara.

Det är viktigt att ta tillvara på all kunskap som de här människorna delar med sig av tycker Margareta Bergvall. De båda är överens om att arbetet ger mycket tillbaka och de försöker dokumentera så mycket av informationen som möjligt eftersom den har ett historiskt värde. Projektet har dock fått ökade resurser och det finns planer på att det ska ingå med museets ordinarie verksamhet. Så det finns möjligheter att utveckla arbetet.

Arbetet med demensgrupperna har gett oss tillträde till en grupp vi aldrig hade kommit i kontakt med annars, säger Margareta. Det har skapat ett enormt mervärde för deltagarna samtidigt som medarbetarna i projektet har lärt sig mycket av det. En annan grupp som dragit nytta av det här arbetet är vårdpersonalen på demensboendena. De upplever att de får ingångar till de boendes individuella personligheter och det har inspirerat dem.

Lott
Ransoneringskupong från första världskriget. Fotograf: Sara Öman

Margareta berättar att alla som jobbat med dessa projekt tydligt kan se en förändring i hur man ser på demens.
- Tidigare kunde man skämmas över det, både som drabbad och närstående. Men nu börjar man se mer naturligt på det hela, och man skäms inte längre.
Vården har förbättrats och projektet har också hämtat inspiration utomlands från till exempel England som är ett föregångsland med bland annat London Age Exchange.

Arbetet möjliggörs av två projekt. Dels det interregionala EU-projektet Museer och minnen som har sina träffar här på Murberget, dels Kulturrådets Kommer du ihåg del 2 som arbetar över hela länet. De som arbetar i projektet är Sara Öman, Veronica Sonidsson Maris Nordlund och Margareta Bergvall.

Joachim Kjellgren

 

 

 

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera