Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 11 oktober 2012

Hög tid att ta tempen på konsten

Utställningen som vart tredje år tar tempen på konsten i länet närmar sig. Det har blivit hög tid att söka till Y-salong 2013. Den här gången utan något tema att förhålla sig till.

- Det är alltid jättespännande att se den genomlysning av konsten i länet som Y-salongen innebär, säger konstkonsulenten Lisa W Carlson som tillsammans med Murbergets utställningsproducent Maria Ahlström planerar för utställningen.

Erfarenheten är att även konstnärerna i länet ser fram emot utställningen och hör sig för om den ska bli av.

- I år använder vi oss också av Facebook för att nå ut brett till dem som kan tänkas vara intresserade av att delta. Vi känner till grupper av konstnärer i länet, men det är roligt om vi även kommer i kontakt med nya namn, säger Maria Ahlström.

Y-salong
Så här har loggan för utställningen i 2013-års upplaga tagit form.

I år har de avstått ifrån att ringa in de medverkande verken med ett tema. Däremot är det som vanligt en jury utsedd att välja ut de verk som ska ingå. Samstämmigt konstaterar duon bakom utställningen betydelsen av att de är utomstående och utan direkta kopplingar till konstnärer och konstliv i Västernorrland. Ett öga utifrån har ett värde i sig.

Sammansättningen av juryn följer samma modell som tidigare, en konstnär och en konstvetare som är verksam vid någon av landets konstinstitutioner. I år är det konstnären Jöran Österman och Åsa Mårtensson verksam vid Haninge konsthall som engagerats för uppdraget.

Y-salong 2013 är den tredje i raden sedan Murberget tog över arrangemanget. Lisa W Carlson som varit med tidigare berättar att det inte alltid är lätt att välja utifrån de fotografier som konstnärerna skickar in. Konstverkens betydelse är en sak, att få dem och fungera i en utställning en annan.

- Sedan juryn valt ut vad som ska ingå i utställningen startar nästa process, att skapa en utställning där de fungerar tillsammans, berättar Lisa W Carlson och förtydligar:

- En del av verken kan ha ett starkare uttryck än vad som framgått av fotografierna och då gäller det att få dem och fungera så de inte tar kål på varandra. Genom hängningen skapas utställningens helhet. Om helheten fungerar så har alla verk fått en plats där de kommer fram på ett bra sätt.

Maria Ahlström påminner om att utställningslokalen är mindre än tidigare. Numera finns Murbergets rum för barn på en del av den yta som användes för utställningar tidigare. Det innebär att den ytan minskat från 500 och till 300 kvadratmeter.

Vad har då de två för tankar kring Salongen som utställningsform?

- Mångfalden är spännande, säger Lisa W Carlsson och påminner om att de två tidigare på Murberget har varit sparsmakade utställningar.

- Tänk om vi skulle ta in rubbet. Något att tänka på till nästa Y-salong kanske, säger Maria Ahlström. Det vore ett sätt att lyfta fram allas rätt att bli hörda.

Oberoende av hur urvalet tar form sedan juryn sagt sitt är förstås öppet. Däremot står det klart att Y-salongen har en viktig rolla att fylla. Den erbjuder ett möte mellan dem som är verksamma i länet och dem som har rötter i Västernorrland men flyttat ut, inte sällan för att gå vidare till en konstutbildning. Mötet innebär en vitalisering av konstklimatet i länet. Den 23 februari öppnar utställningen.

Ann-Sofie Ingman

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera