Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 20 juni 2011

Högsäsong för arkeologer

Sommar är högsäsong för arkeologiska undersökningar av olika slag. För Murbergets arkeologer handlar det i första hand om en förundersökning i Njurunda med anledning av den nya vägdragningen, E4 syd.

Bild på arkeologen Ola George

- Vi har gjort en utredning tidigare och nu går vi vidare med nästa steg och undersöker fornlämningarnas utbredning och vad den innehåller, berättar arkeologen Ola George och förtydligar:
- Det handlar bland annat om ålder på en boplatslämning.

Det är framför allt vid exploatering av mark som vid väg och järnvägsbygge när undersökningar av det här slaget brukar göras. Lagen kräver dokumentation innan en fornlämning får tas bort från platsen. När det gäller så kallade riksintressen är kraven hårda och ambitionen är alltid att inte komma för nära dem.

Som namnet antyder handlar riksintressen om lämningar av betydelse för hela landet. I Njurunda finns ett sådant område. Det är speciellt genom att där finns en av Norrlands största gravhögar, ruinen efter en tidig medeltida gårdskyrka och husgrunder.
- När Trafikverket planerade den nya dragningen av E4 syd har de undvikit de centrala delarna av riksintresseområdet så mycket som möjligt. Och de har lyckats ganska bra. I utkanten finns ändå lämningar av intresse som vi ska undersöka, berättar Ola George.

Efter semestern i augusti påbörjar de arbetet och gräver med maskin. Ur det materialet tar de prover som skickas till analys.
- Vi förväntar oss att hitta en del lämningar från brons- och järnålder.

Under hösten kommer arkeologerna att hålla föreläsningar och berätta om resultaten av undersökningen. Sannolikheten är också stor att den årliga Arkeologidagen i slutet av augusti kommer att hållas i Njurunda.

Vid sidan av det stora arbetet med anledning av vägdragningen är Murbergets arkeologer även involverade i en del annat.
- Vi ska göra en del mindre jobb, bland annat i Tynderö. Där ska vi göra en undersökning en mer eller mindre fossil gård. Där finns bland annat gravrösen, gravhögar och odlingsrösen.

Text: Ann-Sofie Ingman
Foto: Björn Grankvist

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera