Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 16 februari 2015

It´s cold out there, but my heart is warm

Hemslöjdskonsulenten Annso Grahn som arbetar på Länsmuseet har under en period jobbat med projektet "It's cold out there but my heart is warm" i samarbete med Pingstkyrkan. Projektet har tiggare i Härnösand som målgrupp. Projketidén går ut på att tillverka och sälja slöjd som alternativ till att tigga. 

Hur fick du idén till projektet?
Jag jobbar med ett projekt kallat Sloydify Society som undersöker hur man kan använda slöjd som ett sätt att arbeta med sociala problem. "It´s cold out there but my heart is warm" är ett erbjudande till tiggarna i Härnösand att skapa saker att sälja, som alternativ till att sitta och tigga. Att slöjda triggar dessutom kreativitet vilket också är ett plus. Vi slöjdar i Pingstkyrkans lokaler med återbruksmaterial som är gratis.

1
I Pingskyrkans lokal kan tiggare lära sig enkla hantverk som de kan sälja istället för att tigga.

Vad var syftet?
 Det var att de skulle få möjlighet tillverka saker till försäljning. Förhoppningsvis också inspirera dem producera och sälja på samma sätt som vi gjorde i projektet när de kommer hem till Rumänien.

Hur fungerade det i praktiken?
- Det dök upp olika hinder som vi inte förutsett, dessutom var intresset inte så stort bland romerna i delta. Jag kan inte bedöma vad det beror på, kanske trodde de inte att de skulle få in mer pengar om de sålde saker än när de tiggde. Kanske är de helt enkelt inte intresserade av att slöjda. Språkförbistringen gör att vi inte säkert vet orsaken. En kvinna kom dock regelbundet och tillverkade bland annat rosor av aluminium från värmeljus, som hon senare sålde. Hon är dock inte kvar i Sverige nu.

3
De får bland annat lära sig att göra vackra blommor av gamla värmeljus.

Varför att tiggarna inget jobb här i Sverige?
- De har oftast ingen utbildning eller. Att de inte talar svenska försvårar även situationen. Vi har en arbetslöshet i Sverige där inte ens alla svenskar kan få ett jobb, då kan man inte förvänta sig att romerna ska kunna få ett arbete.

Vad använder tiggarna pengarna till?
- De behöver till exempel reparera sina slitna och nedgågna hem i Rumänien, bland annat laga trasiga tak och fönster. Men många behöver även pengar till utbildning för sina barn och mat till familjen. Den romska minoriteten har en låg social status och har blivit utsatt för diskriminering i landet. Det leder till att de har det väldigt svårt ute på arbetsmarknaden. 

4
Allt skapas av återanvänt material.

Borde man skänka pengar till tiggare tycker du?
- Jag kan inte tycka åt andra, men själv ger jag pengar. De behöver pengarna till mat och familjen i hemlandet. Det är ingen lösning långsiktigt men för stunden hjälper det.

Finns det en långsiktig lösning?
- EU har erbjudit Rumänien medel för att få bukt på romernas ekonomiska problem men de har ännu inte gjort något åt saken. Romerna är ett illa ansett folk som har det svårt att försörja sig där.

5
Det går att skapa många kreativa prydnader från återbruksmaterialet.

Text: Saga Byström
Foto: Saga Bysttröm/Joachim Kjellgren

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera