Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 20 augusti 2015

Järnålder på Vinoret

Murbergets arkeologer är tillbaka på Vinoret för att kartlägga det historiskt intressanta området. Denna gång har de med sig en grävare för att täcka upp en större yta.

- Vi har hittat flera par stolphål som visar grunden till ett långhus från järnåldern, runt 200-600-talet, och försöker nu frilägga det för att se vilka fynd som göms där, säger Ola George. Olika typer av föremål och var de hittas kan ge en bra bild över vad man använde huset till, fortsätter han.

Ola George söker av området med metalldetektor för att hitta föremål från järnåldern. Foto-: Joachim Kjellgren
Ola George söker av området med metalldetektor för att hitta föremål från järnåldern. Foto: Joachim Kjellgren

Långhusen under järnåldern var avlånga och ofta uppdelade, där varje rum hade olika funktioner. T.ex. så kunde människor och djur bo i samma hus men i olika rum.
- Senare började man dela upp allt i olika byggnader för att inte riskera att förlora allt om en brand skulle uppstå, berättar Ola.

Ola hittar bland annat en pilspets. Foto: Joachim Kjellgren
Ola hittar bland annat en knivspets. Foto: Joachim Kjellgren

Utgrävningen har pågått under hela veckan och med hjälp av grävmaskinen går det fortare att undersöka marken. De har redan hittat flera föremål.
- Under onsdagen hittade vi bland annat vävtyngder i vad som kan ha varit ett grophus avsett för hantverk, säger Ola. 

Platsen grävs ur med hjälp av grävmaskin för att hinna undersöka mer yta. Foto: Joachim Kjellgren
Platsen grävs ur med hjälp av grävmaskin för att hinna undersöka mer yta. Foto: Joachim Kjellgren

Ola söker av marken med metalldetektor som kan känna av föremål ner till 20 centimeters djup. Han hittar bland annat en knivspets som märks in för eventuell analys.
- Vi hittar också massor av annat t.ex. järnspikar, men allt sparas inte. Det är dock bra att dokumentera för att få ett bra spridningsmönster av föremålen, berättar Ola.

Nästa vecka genomförs kursgrävningar för arkeologiintresserade på platsen.

Text och foto: Joachim Kjellgren

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera