Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 10 september 2009

Kammargrav utgrävd i Björkåbruk

Murbergets arkeologer har hittat fragment av en dräkt när de undersökt en stor gravhög på nipkanten norr om Björkån i Björkåbruk.

Grav Björkå    

Anledningen till att graven undersöktes var att den riskerade att rasa ut för den branta ravinen. Fem till sex meter av högen hade redan försvunnit då arbetet sattes igång. Graven var ursprungligen ca 2 m hög och ca 19 m i diameter. Efter att omkring 250 m³ jord grävts bort visade det sig att det var en kammargrav, vilket är mycket ovanligt.

Gravskicket var förbehållet det högsta sociala skiktet under den period som kallas folkvandringstid, det vill säga 400- 550 e. Kr. Det normala gravskicket under denna period var brandgravar. De gravlagda brändes på bål, ofta tillsammans med sina tillhörigheter.

I gravkammaren som låg under själva gravhögen påträffades de fynd som tillhört själva dräkten. De bestod av en bältessölja av brons, en pincett samt några andra bronsföremål som suttit vid ett bälte. Bältet visar på att det varit en man som begravts på platsen.

Från ärmlinningarna påträffades så kallade agraffer, ett slags förgyllda ornerade silverknappar som närmast motsvarar dagens manschettknappar. Ett guldföremål som troligen fungerat som betalningsmedel hittades i trakten kring midjan.

Det kanske mest intressanta är att det i anslutning till metallerna fanns rester av textilier. Dessa kan vara till stor hjälp vi tolkningen av vilka kläder den döde burit.

Bild på textilfynd från graven i Björkå
Ett litet bronsföremål med rester av textil.

Inom räckhåll för den döde fanns även resterna av tre träkärl och en keramikurna, en kniv med flera föremål.

Inom projektet i Björkå ingår även att restaurera en större gravhög i närheten som någon tidigare schaktat i. Murbergets mål är att fornlämningarna så långt som det är möjligt ska bevaras för framtida generationer. Nästa år ska fornlämningen skyltas med resultaten från undersökningen. Men innan dess återstår konservering och utvärdering av alla resultat.

Text: Ola George
Bild: Maria Lindeberg

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera