Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 3 december 2014

Katarzyna tar hand om Murbergets samlingar

Murbergets samlingar består av ungefär 32 000 föremål och tar emot ungefär 100 nya föremål från allmänheten varje år. Katarzyna Forsberg jobbar med att registrera nya föremål och sedan administrera museets olika samlingar.

- Vi är glada över att utöka museets samlingar och tar emot många förfrågningarom nya föremål och registrerar all bakgrundinformation om föremålet. Det är uppgifter om varifrån föremålet kommer, vem som tillverkat det och vem som haft det, berättar Katarzyna. Bakgrundshistorien är viktig tillägger hon.

En insamlingsgrupp förbereder en förfrågan och Murbergets ledningsgrupp får ta ställning till om man kan ta emot föremålet. Vid mottagandet fryses alltid föremålet innan det kan tas in i samlingarna. 
- Det är för att vi inte ska få in ohyra som kan skada resten av samlingarna, säger Katarzyna.

Murberget har bland annat fått in en fungerande tågbana till samlingarna.
Murberget har bland annat fått in en fungerande tågbana till samlingarna.

Typen av föremål som skänks till museet varierar kraftigt. Katarzyna visar bland annat upp en komplett tågbana i miniatyr med fungerande tåg, träd och väldigt detaljrikt landskap.
- Allt det här räknas som ett föremål men varje liten del måste registreras för sig och mätas, ler hon.

Närbild på tågbanans miljö.
Närbild på tågbanans miljö.

Murberget har tidigare också fått in lite mer udda saker som en hel kartong med gamla plastpåsar från olika tider, pappersförpackningar och en löshand! De föremål som skänks är ofta från senare delen av 1900-talet och är sådant som sparats i förråd eller hitatts när man städar ur efter att någon släkting avlidit.

Murberget får även in lite annorlunda föremål.
Murberget får även in lite annorlunda föremål.

Hon för in alla föremål i huvudliggaren och ger det ett inventarienummer. Sedan skrivs all information om dem in i en Collective Access-databas. Alla historier, personer, platser och dess relationer till varandra samt en bild och beskrivning av föremålet ska sparas. Ibland hålls viss information om människors relation till föremålet hemlig om givaren önskar det.

Allt som lämnas in förs in i huvudliggaren.
Allt som lämnas in förs in i huvudliggaren.

Det är inte alltid Katarzyna har all information hon behöver om föremålen vilket betyder att hon får göra efterforskningar.
- Faktum är att jag hittade bilder på de här tågen i en reklamtidning för leksaker från 1957 och kunde tidsbestämma dem tack vare det, berättar hon.

Text och foto: Joachim Kjellgren

Länkar

Pil   Läs mer om hur det går till att ta hand om samlingarna

Logotyp Instagram

Vad tycker du passar i Murbergets samlingar? Ska gamla saker slängas på tippen/återvinningen eller sparas som en del av kulturarvet? Vad tycker du?

Använd Instagram och ladda upp en bild på något du tänkt slänga eller skänka till museet och tagga det med ‪#‎kulturskräp . Du kan även ladda upp på facebook eller twitter om du vill. 

 

Bilder på Instagram taggade med #kulturskräp

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera