Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 25 februari 2011

Keramik från järnåldern

Kammargraven i Björkå som undersöktes 2009 visade sig bland annat innehålla ett keramikkärl. Under århundraden hade jordmassor pressat på och krossat kärlet. Efter 1500 år håller det nu på att ta form igen.

Krukskärvor

- Vi är de första som får se det igen efter alla år. Det känns väldigt speciellt, förklarar arkeologen Maria Lindeberg som tagit sig an arbetet med att foga samman alla skärvor.

- Krukan är jättefin, tunnväggig och fin i formen, konstaterar hon och håller försiktigt upp den halva hon återskapat. Kärlet har haft en hank och är dekorerad med dubbla vågräta linjer på hals och skuldra. På buken finns tvärställda lodräta linjer. Ytan har varit glättad/polerad och är fortfarande blank.

Den typ av kärl som det är frågan om var vanlig i Norge. Därför brukar de också kallas norska. Det är i sig inte unikt, fler exemplar har hittats i länet.

Överlag är det gravgods som kan ge arkeologerna kunskap om hur keramik från järnåldern kan ha sett ut. Maria Lindeberg förklarar varför:

- På järnåldersboplatserna i Norrland hittar vi ingen keramik. Det förekommer i södra Sverige, men här verkar man ha använt andra typer av kärl.

Av fynden i graven i Björkå är det ställt bortom allt tvivel att det är en person av hög ställning, som bland annat fått med sig krukan till livet efter detta. Den döde har också fått med sig kärl som varit gjorda av trä eller näver, varav det ena hade ett handtag av järn, som en hink ungefär. Att det funnits träkärl kan arkeologerna utgå ifrån, eftersom de hittat hartsringar som användes som tätning av kärl av trä eller näver. De har troligen innehållit något ätbart. Ett järnhandtag skvallrar om att det troligen funnits någon typ av skrin också.

Det fanns en föreställning om att den gravlagde hade sin boning i gravkammaren, eller åtminstone kunde återvända dit från en annan dimension. Därför var det viktigt att personliga tillhörigheter och det man kunde behöva fanns med. Kärlen, kanske med mat och dryck, stod inom räckhåll från den döde.

Nu väntar ännu en del arbete för Maria Lindeberg innan krukan är färdig. Efter det kommer den att visas upp, möjligen i en arkeologiutställning som öppnar nästa år.

Ann-Sofie Ingman

Pil Föredrag med Maria Lindeberg om Ljusta - byn som försvann

Pil Mer att läsa om kammargraven i Björkå

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera