Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 12 februari 2015

Knut Stålberg och Bengt Lindström

Knut Stålberg 29 januari 1919 - 9 februari 2015

Knut Stålberg kom till Paris som utrikeskorrespondent 1945. Bengt Lindström kom dit året efter och de lärde känna varandra. De blev mer än vänner, de var som bröder.

Knut Stålberg och Bengt Lindström 2006.
Knut Stålberg och Bengt Lindström 2006. Foto: Björn Grankvist.

Knut Stålberg var både en känd journalist och en fantastisk författare. Han kallades också för "Rösten från Paris". Hans röst vittnade om friheten efter andra världskriget, försvarade demokratins värde, kämpade mot segregation och belyste vikten av respekt och lika rätt för män och kvinnor.

Under 1960-70-talet engagerade sig Bengt Lindström och Knut Stålberg i frågan om samernas rätt till sitt språk och sin kultur. Målningen "Mord i Lappland" har en stark koppling till denna fråga. Knut Stålberg donerade målningen till eftervärlden 1997, och bidrog på så sätt till det gemensamma kulturarvet och vår gemensamma historia. Målningen har också fått en central plats i utställningen "Lindström och Lappkungen".

Michele Lindström berättar om att Lappkungar ofta var schamaner och hon reflekterar kring verklighetens schamaner eller nåjder och Bengt Lindströms tolkning genom sin bild. Hennes ord om schamanen belyser också den generositet som både Bengt Lindström och Knut Stålberg stod för bland många människor
- "De har väsentligen ett jättegeneröst hjärta och detta slår till rytmen av ramsorna och trummorna", säger hon.

På lördag hålls vernissagen för utställningen "Lindström och Lappkungen" på Murberget. Utan koppling till någon religion är det möjligt att i en andlig mening tala om att Knut Stålberg och Bengt Lindström kommer att vara närvarande i anden.

Mona Nilsson med Michelle Lindström

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera