Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 22 oktober 2012

Ljud i kulturhistoriska berättelser

Ljud som redskap i förmedlingsarbetet har varit en självklarhet för museer i många år. Det har då framför allt handlat om återgivning av ljud ur vardagen utan att någon människa synts till, som skrammel av kaffekoppar.

Kerstin Lindström och Bengt Wittgren lyssnar på ljud från lärftmageln
Konstnären Kerstin Lindström och Murbergets Bengt Wittgren spelar in ljud vid lärftmangeln. Foto: Gunnel Boström

När det kommit till en friare hållning om vad ljud kan innebära i kulturhistoriska sammanhang ser verkligheten annorlunda ut. Då är det i första hand konstnärer och ljudtekniker som står för utvecklingen.

Det är den bild som tornar upp sig under arbetet med projektet "Hur låter en museibyggnad?" som Murberget genomför i samarbete med Jamtli och Västerbottens museum. En del av tiden har handlat om att inventera hur verkligheten ser ut bland friluftsmuseer i landet, men också en del kring den forskning som bedrivs på området.

De exempel på ljudsatsningar i förmedlingsarbetet av friluftsmuseernas miljöer som genomförts har varit av tillfällig art. Det har handlat om examensarbeten som varit fallet hos Kulturen i Lund. Där har studenter vid Malmö högskola, K3 producerat ljudverk på området. Jamtli i Östersund har också haft enstaka ljudprojekt, men då initierade av någon extern part som valt länsmuseet i Jämtland som arena.

Västerbottens museum har som ett av sina profilområden berättande och en antikvarie anställd med uppdrag att hantera frågorna. Insater kring ljud sett i det sammanhanget är därmed väl tillgodosett. Det är också den tråd de knutit an till i det nu pågående samarbetsprojektet. En av medlemmarna i humorgruppen Klungan, Sven Björklund som gestaltar etnologen Job Andersson, har engagerats för en serie fria berättelser om de kulturhistoriska byggnaderna. Några ljudsatsningar i övrigt har de inte ägnat sig åt.

På Murberget är historien om arbetet med ljud lång. Den börjar redan på L P Lefflers tid med insamling av folkmusik och berättelser. Sedan 1988 har det funnits en antikvarie med uppdraget att dokumentera och förmedla kunskap kring länets arv i ljud och tal, eller immateriella kulturarv som det också kallas. När den nya museibyggnaden stod klar 1994 och med den de nya basutställningarna fanns ljudet med som en del av berättelsen.

Delar av ljudarkivets innehåll har tillgängliggjorts på webbplatsen. Ljudprojekt har genomförts i samarbete med konstnärer och under en femårsperiod var stråkkvartetten Weberkvartetten Murbergets Quartet in residence. Det innebar i sin tur att förmedlingsarbetet kring utställningar, inte minst riktat till skolbarn pågick med både nyskriven musik och ljudskapande berättelser.

En stor satsning som kom att beröra Murberget på flera plan var LJUDLAByrint. En utställning som också kan beskrivas som ett utforskande av relationen ljud och människor. Projektet genomfördes i samarbete med Urban sound institute, USIT. Satsningen fick betydelse även för friluftsmuseet. Arbetet med konst på friluftsmuseet under några år innebar också tillfälliga ljudinslag, som när det urbana ljudet av tunnelbanan i Paris mötte den agrara Ångermanlandsgården under en sommar.

Erfarenheterna av de studier som gjorts såhär långt är därför att ljud i fri form fram till idag är ett ännu tämligen outforskat redskap i arbetet med att förmedla kunskap kring torp, gårdar och hus. Under ett seminarium och workshop den 18 oktober tillsammans med två av medlemmarna i USIT, Staffan Mossenmark och Per Sjösten, arbetade en grupp museifolk och konstnärer med hur lärftmangeln på Murberget skulle kunna låta.

Nedan ett av förslagen som Anki Berg, Västerbottens museum och konstnärerna Maria Sundström, Margareta Klingberg och Nathalie Fougeras producerade under dagen.

Pil Lyssna på ljudklippet

Ann-Sofie Ingman

 

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera