Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 8 november 2013

Murberget på kulturmiljökonferens

Varje år samlar Riksantikvarieämbetet folk i hela landet som på olika sätt jobbar med kulturmiljöer. Det är länsstyrelser, museer och planerare i kommuner som träffas. I år hamnade vi på den nya arenan i Solna i Stockholm, Friends arena, men inte där stora matcher spelas utan en konferensdel vid sidan om. Den var nog så stor.

Konferensen handlar om hur vi ska förhålla oss till den snabba samhällsutveckingen och samtidigt bevara kulturmiljöer. För Murbergets del trodde vi att det kunde vara intressant att berätta om våra småskrifter om riksintressen. Vi har gjort tre tidigare och har två på gång. Vi tyckte vi hade en intressant infallsvinkel som beskriver människornas vardag i riksintresseområden mer än de visuella värdena som traditionellt framhävs som viktiga.

En talare, Christer Gustafsson, professor i Uppsala, visade i en studie från Halland att kulturhistoriska miljöer är viktiga för att småföretag ska trivas. Orter som river och bygger nytt expanderar bara en kort stund. De orter som långsiktigt får bärkraft har en "mylla" av kulturhistoria att växa i. Något för oss i Västernorrland att tänka på!

3
Björn, vår fotograf, sätter upp en liten utställing om vårt projekt. Vi var det enda länsmuseet som ställde ut på konferensen och intresset var stort.

4
Den högteknologiska hörsalen, med storskärm och surfplattor på borden som publiken kunde skriva sina frågor och kommentare på, sköttes av ett tiotal tekniker.


Lars Göran Spång

1:e antikvarie/arkeolog

Telefon 0611-886 63
Mejl lgs@murberget.se

 

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera