Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 16 april 2009

Murberget tar över Hemsö fästning

Statens maritima museer ger Murberget 1 400 000 kronor i bidrag för att driva Hemsö fästning 2009. Tre frågor till landsantikvarie Bengt Edgren som nu fått beskedet i sin hand.

Vad innebär beslutet?
Det innebär att vi efter flera års överläggningar med Statens maritima museer, Statens Fastighetsverk och Härnösands kommun nu tar det regionala huvudansvaret för att hålla Hemsö fästning tillgänglig och öppen under några sommarmånader varje år. De statliga bidragsgivarna har sökt efter en part med museal kompetens och gärna sett att vi har tagit på oss den rollen.

Bild från logement
Interiör från förläggningen på Hemsön.

Kommer verksamheten att förändras på något sätt när Murberget tar över?
Ja, det kommer att bli förändringar. Tidigare deltog besökarna i visningar där de leddes runt i grupper och fick en muntlig presentation av en guide. Nu kommer alla att få rör sig fritt i anläggningen. Vi bygger upp ett antal informationsstationer där det finns berättelser i både ljud och bild om de olika miljöerna. Det är människor som arbetat i och kring anläggningen som berättar med sina egna ord. I köket till exempel är det bland andra kocken som berättar om sina erfarenheter för besökarna.

Vad tycker du själv är allra märkvärdigast med anläggningen på Hemsön?
Jag minns ännu mitt första besök på Hemsön och det nästan osannolika som vilar över anläggningen. De sprängde sig in i ett berg och allt var så hemligt, inte bara för fienden, utan lika mycket för de som bodde på Hemsön. Hur var det möjligt? Tänk bara på all sprängsten som skulle tas om hand. Sedan byggde de upp en verksamhet, en hel värld under jord där flera hundra man skulle kunna överleva en kärnvapenattack. Vilka oerhörda resurser som funnits för att åstadkomma detta. Den klaustrofobiska känslan är en annan sida av det hela.

Sedan är det väldigt intressant för oss som museum att börja arbeta med Hemsö fästning. Nu vidgar vi fältet från de agrara miljöer som vi arbetar med här på Murberget och får ett nytt arbetsfält som leder mot vår tid. Det känns väldigt spännande.

Text:Ann-Sofie Ingman
Foto:Björn Grankvist

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera