Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 22 maj 2012

Murbergets kafé byter lokal

3 frågor till länsmuseets styrelseordförande Sverker Ågren med anledning av att lunchserveringen på Murberget stänger vid midsommar. Här svarar han på varför.

toscakaka
Toscakaka, en klassiker på kaffebordet. Foto: Björn Grankvist

Museistyrelsen har beslutat om att avveckla matserveringen i länsmuseibyggnaden. Varför det? 
Styrelsen har arbetat med frågan sedan förra året och slutligen beslutat om förändringen för att:
- besökare direkt vid entrén ska möta en mer attraktiv miljö med en mötesplats och ett modernt kafé.
- värna verksamheter inom kulturarvsområdet som är vårt primära ansvar och undvika att  kaféverksamheten drivs med förlust.
- undvika att vi med skattemedel subventionerar kommersiell verksamhet när det redan finns flera privata företag i närområdet som erbjuder samma tjänster.

Styrelsen kommer dessutom att senare pröva om vi inom budgetramarna kan förstärka den verksamhet som riktar sig till barn och ungdom.

Vad innebär förändringen?
Serveringen av lunch samt fika upphör i nuvarande lokal och ett nytt, välutrustat kafé skapas i entrén. Viss ombyggnation krävs av nuvarande reception (utan att den flyttas), men det blir ingen ny rumsindelning. Köket (övre våningsplan) behålls för beredning av t.ex.smörgåsar.

När verkställs planerna?
Så snart det är möjligt. Vi hoppas att det nya kaféet i entréplan kan stå klart tidigt i höst. Lunchservering upphör i samband med sommarstängningen och samtidigt öppnar ett sommarkafé i entréhallen och utomhus.

Ann-Sofie Ingman

 

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera