Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 30 januari 2015

Museet blir mer tillgängligt

Just nu pågår arbetet med att göra Murberget mer tillgängligt för alla besökare. Lokalerna märks upp för att besökare med olika typer av funktionshinder ska kunna hitta och få ut maximalt av museet.

Murbergets hyresvärd Landstingsfastigheter driver ett  kontinuerligt arbete med att förbättra tillgängligheten i de egna fastigheterna, bland annat på länets sjukhus och vårdcentraler. Därför görs flera förbättringar i museibyggnaden nu i början av året, till exempel ledstråk till receptionen och ny skyltning.
 - Det är företaget Utvägen som gjort arbetet på uppdrag av Landstingsfastigheter, berättar Tomas Eriksson som är enhetschef på Tekniska avdelningen.

Tomas visar skylt med taktil skrift.
Tomas visar skylt med taktil skrift.

De nya skyltarna är taktila vilket betyder att de är lättare för synskadade att läsa eftersom man kan läsa dem med fingrarna.
- Skyltarna går att läsa med både vanlig blindskrift och taktilskrift där man kan känna vanliga bokstäver, säger Tomas. Det är till och med fler som kan läsa taktilskrift än den traditionella blindskriften tillägger han.

Det finns nya skyltar på flera ställen i museet för att underlätta för funktionshindrade.
Det finns nya skyltar på flera ställen i museet för att underlätta för funktionshindrade.

En annan viktig förbättring är en ny utrymningsväg för rullstol med trappsläde upp till övervåningen och en alternativ väg ut ur huset.
- Frångängligheten, det vill säga möjligheten att ta sig ut ur huset vid till exempel en brand, är ju minst lika viktig som tillgängligheten, berättar Tomas.

 Även utrymningsvägarna förbättras.
Även utrymningsvägarna förbättras.

I somras gjordes också en del saker på friluftsmuseet för att förbättra för funktionshindrade. Bland annat byggdes en handikapptoalett med tillhörande ramp i toalettlängan vid torget. Vissa av gångarna runt området försågs med stenmjöl för att göra det lättare att ta sig runt området i rullstol.

Text och foto: Joachim Kjellgren

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera