Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 19 december 2012

Norra Alnöns historia

Hur ökar man engagemanget att värna om ett riksintresse i en tid då många historiska lämningar växer igen och glöms bort? Lars-Göran Spång har på uppdrag av Länsstyrelsen dokumenterat historiskt viktiga platser och byggnader på Alnön, nordost om Sundsvall.

Murbergets Lars-Göran Spång och Björn Grankvist tillbringade en stor del av sommaren på Norra Alnön för att leta efter öns minnesvärda platser. Arbetet resulterade i skriften Norra Alnön - ett riksintresse som ska göra människor medvetna om lokalhistorikens betydelse. Den vänder sig också mot kommunen och fungerar som ett underlag i deras beslutsfattande kring området.

Gärdesgård
Gärdesgård på Stornäset. Foto: Björn Grankvist

Ett riksintresse är ett område med olika värden som kan förstärkas och även på vissa sätt exploateras, berättar Lars-Göran. Är man medveten om platsens historiska betydelse så tar man större hänsyn när man bygger nytt.  Ett exempel på det är golfbanan på Alnön som planeras i anslutning till ett gravfält och ska kunna samexistera utan problem om fornlämningarna lämnas i fred.

Skriften är så långt från formell myndighetstext man kan komma. Lars-Göran valde att skriva en mer personlig berättelse om sina möten med bland andra föreningen Sågverksfolket, hembygdsföreningen och invånarna på ön. Den berättar på ett intressant sätt om naturen, byggnaderna och tidigare verksamheter som till exempel sågverken i området.
- Vi är ju inte några myndighetspersoner som ska rapa fornminneslagen för folk, utan berätta de tänkvärda historierna bakom platserna, säger han.

LarsGoran
Lars-Göran Spång med ett exemplar av skriften om Norra Alnöns historia. Foto: Joachim Kjellgren.

Det var Lars-Göran själv som kom på idén att skriften skulle handla om just Norra Alnön. En av orsakerna var att det tidigare uppstått en del konflikter kring historiska lämningar där. Ibland har människor grävt sönder historiska platser av misstag. Norra Alnön - ett riksintresse kan förhoppningsvis göra att fler känner till riksintressen och varför man ska vara rädda om dem. Han hoppas därför också få möjligheten att utforma ett skyltprogram som ska märka ut de intressanta ställena på ön. Det är något som skulle vara värdefullt, både för besökare och för invånare tror Lars-Göran.

Joachim Kjellgren

Mer information

Norra Alnön - ett riksintresse finns att ladda ner från museets webbplats. Det går även att köpa ett fysiskt exemplar för 50 kr i Länsmuseets butik eller via via e-post mot portoavgift.

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera