Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 7 februari 2014

Norrländska möbler

Murbergets Katarzyna Forsberg håller i trådarna i ett stort samarbete mellan museer, hembygdsföreningar och församlingar över hela Norrland. Resultatet ser vi nästa helg då möbelutställningen Målat och snidat - Norrländsk möbelkultur invigs.

Utställningen är ett nytt sätt att visa upp det norrländska allmogehantverket genom att visualisera hur det skiljer sig från landskap till landskap.
- Murberget har en ganska omfattande samling möbler som samlades in då museet ansvarade för att ge en komplett bild av hela Norrlands kulturhistoria, berättar Katarzyna.

På 1990-talet började Katarzyna gå igenom samlingarna för att få kunskap om vilka möbler museet har och var de kommer ifrån. Därefter kunde hon undersöka vad som finns på andra museer, hembygdsgårdar och kyrkor för att börja kartlägga det norrländska kulturarvet.

1
Utställningen visar upp möbler från hela Norrland. Det här skåpet ät från Medelpad.

Murberget har sedan dess haft en god kontakt med dem vilket gjort det möjligt att nu få låna ihop möbler till en utställning. 
- Det är väldigt roligt att responsen varit så stor och att så många är intresserade av att dela med sig av sina samlingar till utställningen Målat och snidat - Norrländsk möbelkultur, säger Katarzyna.

Alla har bidragit med bilder på sina utlånade föremål och Murbergets fotograf Björn Grankvist har även tagit bilder på pjäserna.
- Tack vare allt material och den stora geografiska spridningen har vi valt att skapa en hel utställningskatalog, berättar Katarzyna. Vi är glada över att ha lyckats engagera Johan Knutsson, professor i möbelkultur vid Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet, fortsätter hon.

2
Målat och snidat - Norrländsk möbelkultur byggs just nu och invigs den 15 februari.

Möblerna kommer främst från 1700- och 1800-talen då norra delen av Sverige till stor del bestod av självförsörjande storbönder. Man kunde snickra, smida och snida och om man behövde något tillverkade man det själv.
- Eftersom det inte fanns många städer hade skråväsendena inte lika stort inflytande här som i andra delar av landet, säger Katarzyna. En del av befolkningen var skolade hos till exempel snickarmästare men anpassade sitt hantverk till de stilar som var populära där man bodde. I Ångermanland var barockstilen den rådande trenden medan renässansen hade starkt fotfäste i Norrbotten. Det är just de här stilmässiga skillnaderna som visualiseras i utställningen, avslutar hon.

Målat och snidat - Norrländsk möbelkultur invigs den 15 februari och är formgiven av Leo von Euler. Förutom Murbergets egen samling består utställningen av möbler från Härjedalens fjällmuseum, Västerbottens länsmuseum, Örnsköldsviks museum, Skellefteå museum, Norrbottens länsmuseum, Anundsjö hembygdsgård, Åbo slott samt Tuna, Holms och Ljustorps församlingar.

Text och foto: Joachim Kjellgren

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera