Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 20 december 2010

Ny information om kulturarvet

Tre frågor till Julia Cronqvist vid Länsstyrelsen som hållit i trådarna för de kulturarvsfoldrar som nu kommit ut.
1. Vad är tanken med de flerspråkiga foldrarna som täcker in länets alla kommuner?
I länet finns 66 byggnader,105 kyrkor och kapell och minst 10 000 kända fornlämningar som har ett starkt skydd mot förvanskning och förstörelse genom Kulturminneslagen. Dessa byggnader och lämningar är en viktig del av Västernorrlands kulturarv och är ett av många viktiga verksamhetsområden på länsstyrelsen. Alla kanske inte känner till att länsstyrelsen hanterar kulturarvs/kulturmiljöfrågor och därför kände vi ett behov av att lyfta fram detta genom att producera dessa broschyrer. Vår första tanke var att de skulle rikta sig till nya svenskar men under arbetets gång insåg vi att broschyrerna självklart hade en giltighet för alla människor som är nyfikna på dessa frågor. Broschyrerna är kortfattade och syftet är att ge några exempel på vad dessa skyddade miljöer kan berätta om tidigare generationers liv. Vi ville även förmedla att museer, bibliotek och arkiv är viktiga informationskällor där man kan fördjupa sin kunskap om länets historia. Vår ambition med broschyrerna är att ge några exempel på värdefulla miljöer och förmedla insikten om att det finns mycket annat intressant att se och uppleva i vårt län. 
2. De har kommit ut på fem språk i varje kommun, men språken är olika. Hur hänger det ihop?
 Urvalet av språk har vi gjort i samarbete med kommunernas integrationsenheter. Kommunerna har fått ange vilka språk de skulle vilja att vi översatte till. Det blev därför sammanlagt 9 språk, inklusive svenska. Arabiska, persiska och engelska är gemensamt för samtliga kommuners broschyrer. Utöver dessa ville man i Sundsvall ha översatt till Somaliska, i Timrå till ryska, i Härnösand till franska, i Kramfors till Amhariska, i Örnsköldsvik till franska och i Sollefteå och Ånge till Spanska. 
 3. Hur har ni resonerat kring urvalet av besöksvärda platser?
 Urvalet utgick från de skyddade byggnader, kyrkor och fornlämningar som finns i länet samt större museer, bibliotek och arkiv. Det första urvalet utgick från att samtliga platser skulle vara möjliga att nå utan bil från kommunernas centralorter. Efterhand valde vi även några områden per kommun som ligger längre ut på landsbygden. Valet av områden var ganska svårt eftersom det finns mycket intressant att lyfta fram. Vi valde att ta med både kända och mer okända miljöer för att bl.a.visa att något som ser ut som en vanlig kulle kan vara en lämning från människor som levt för 1500 år sedan. Vi ville lyfta fram att även vardagliga miljöer kan bära på spännande historier och berättelser.

Ann-Sofie Ingman

Pil  Ladda ner broschyrerna från Kulturarv Västernorrland


 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera