Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 4 september 2012

Nya chefen är på plats

Under sin andra arbetsdag berättade Lillian Rathje om sina förväntningar på framtiden. Det viktigaste för henne just nu är att lära känna arbetsplatsen och alla medarbetarna. När det gäller framtiden är ambitionen att göra museet till en plats som engagerar och berör alla och som därmed deltar som en aktiv part i samhällsdebatten.

Lillian 1
Lillian Rahtje under Internationella festen i år.

- Jag har ingen strävan efter att bara förändra och göra om. Vi ska värna det som finns också, säger hon under ett första möte i tjänsterummet.

Lillian Rathje har ännu inte hunnit tänka så mycket på vad framtiden rent konkret ska bära i sitt sköte. Hon betonar istället värdet av att till en början lära känna arbetsplatsen och att sätta sig in i vad andra har tänkt.

- Jag vill börja med att prata med mina medarbetare här på museet och höra hur de ser på framtiden. Andra viktiga kontakter är med redan etablerade samarbetspartners.

Samarbetsparter är viktiga och de ser hon gärna fler av. Ambitionen är att öka antalet samarbeten och att därmed bredda verksamheten. När det gäller den utåtriktade verksamheten är utställningar och programverksamhet centrala frågor.  Innehållet bör förankras i de kontakter som Lillian Rathje ser framför sig med såväl etablerade som nya samarbetspartners.  Genom dessa kan länsmuseet få insikter i vad som krävs för att nå besöksgrupper som inte tidigare valt att ta en tur till Murberget.

Själv ser hon gärna att länsmuseet engagerar sig i projekt som ger perspektiv på livet här och nu, men även väljer att lyfta fram historier som fram till nu lämnats i det fördolda.

- Vi har länge presenterat en förenklad bild av vår kulturhistoria. Vi behöver fundera över den bilden. Det finns många som aldrig har fått sin historia berättad, som fattighjon, resandefolk eller kvinnorna vid sågverken till exempel, säger Lillian Rathje.

Den nya museichefen ser också värdet av att Murberget blir mer utåtagerande än tidigare och sannolikheten är stor för att hon ger sig in i samtidsdebatten på olika sätt. När det gäller den närmaste framtiden och inför stundande 100-års jubileum för friluftsmuseet har hon en idé:

- Jag ser gärna att vi återknyter sambandet mellan natur- och kulturföreningar som var mer vanligt när friluftsmuseet grundades.

Lillian Rathje, som inom kort blir Härnösandsbo, konstaterar till sist att det känns skönt att komma till kusten igen.

Text: Ann-Sofie Ingman
Foto: Björn Grankvist

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera