Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 16 september 2014

Nya fynd i Lagmansören

Just nu befinner sig Murbergets Ola George i Lagmansören för utgrävning av Medelpads enda kända stenåldersgrav. Han började undersöka platsen under förra sommaren för att få mer information om människorna som bodde där under den tidsperioden, och nu fortsätter arbetet.

Graven som upptäcktes redan 1923 hade innan fjolåret inte undersökts. Murberget har därför börjat titta närmare på platsen i ett projekt tillsammans med Stockholms universitet.
- Vi letar efter ledtrådar på vilken ekonomi människorna från platsen hade, det vill säga vad man åt för mat och vilka tillhörigheter man hade, berättar Ola.

Murbergets arkeolog Ola George pekar ut var fynden hittats.
Murbergets arkeolog Ola George pekar ut var fynden hittats.

Ola och hans medhjälpare Reidar Øiangen och Audun Bartnes från NTNU i Trondheim har hittat bland annat fragment av ben och keramik vid utgrävningen av graven. De har dessutom hittat en kokgrop och något som skulle kunna vara ytterligare en grav.
- Vi har hittat mycket bra material för analys på en relativ liten yta, säger Ola. Förra året grävde vi en provyta bredvid den kända graven för att försöka hitta fler fynd, fortsätter han.

Vid utgrävningen hittades bland annat fragment av ben.
Vid utgrävningen hittades bland annat fragment av ben. 

Proverna skickades för analys till Stockholms universitet och det visade sig att de innehöll granpollen, som visar att fynden hittats i ett yngre lager. Granskog kom till platsen mycket senare.
- Därför har vi har nu med Länsstyrelsens tillstånd börjat ytterligare utgrävningar, säger Ola.

De lämningar som nu hittas kommer även de att skickas för analys, som förhoppningsvis kan ge mer information om hur man levde här i Medelpad på stenåldern.

De mörka spåren i jorden kan vara ännu en grav.
De mörka spåren i jorden kan vara ännu en grav.

Murberget har med tillstånd av Länsstyrelsen påbörjat utgrävning av själva graven.
Murberget har med tillstånd av Länsstyrelsen påbörjat utgrävning av själva graven.

Text och foto: Joachim Kjellgren

 

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera