Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 9 mars 2009

Nya fynd vid Styresholm

Solen skiner över Ångermanälven. På en ö i älven tornar fästet Styresholm upp sig. Det är 1400-tal och människorna på ön är utsända av drottning Margareta för att driva in skatt från befolkningen i området.

Platsen är strategiskt vald med Ångermanälven som bildar en naturlig vallgrav runt ön. Drottning Margaretas män är inte först på plats. De ursprungliga byggnaderna fanns här redan på 1300-talet. Då nyttjades ön av vitalianerna som hade till uppgift att skaffa förnödenheter till Stockholm.

600 år senare är det åter aktivitet vid Styresholm. Landhöjningen har nu gjort ön till en del av fastlandet, men även för ett otränat öga skvallrar de höga kullarna vid älvkanten om att platsen en gång har haft en speciell betydelse. Tillsammans med Murbergets arkeologer har ett tjugotal intresserade samlats för att delta i helgens kursgrävning.

Utgrävning vid Styresholm
Intensivt arbete med både utgrävning och sållning av jordlagren.

Många i gruppen var med på en grävning redan i juli och vill så snabbt som möjligt tillbaka till "sin" grop. Och en viss otålighet är faktiskt på sin plats. Anledningen till att vi är här och gräver är nämligen att delar av lämningarna sakta men säkert rasar ner i älven.

- För två år sedan fick vi i uppdrag av länsstyrelsen att undersöka vad som riskerar att gå förlorat på grund av erosionen, förklarar vår grävledare Ola George.
- För att förhindra erosionen skulle man behöva anlägga en bank i älven, fortsätter han.

Med hjälp av en magnetometer som registrerar avvikelser under markytan har området kartlagts. På det sättet kan arkeologerna få en fingervisning om var det har stått hus eller förekommit någon annan typ av aktivitet. Vid kursgrävningen i juli startade gruppen att undersöka lämningarna efter det som tros ha varit ett hus.

- Bara en promille av ytan här är utgrävd så det finns mängder att upptäcka, förklarar Ola George.

Arkeologerna Ola George och Maria Lindeberg visar oss hur det går till att med spade torva av den kvadratmeter som två av deltagarna ska få gräva ut. Det ser väldigt lätt ut, men när det blir vår tur så blir vi ordentligt varma i kläderna (och ömma i musklerna visar det sig någon dag efteråt). När väl rutan är avtorvad går vi över till skärslev och skrapar försiktigt av lager efter lager med jord som sedan skakas i ett såll.

Det dröjer inte länge innan helgens första fynd har hittats. Delar av en ring dyker upp när en av deltagarna sållar jorden.

- En liknande ring har hittats här tidigare. Det är svårt att säga om den är gjord av brons eller silver efter som den är så ärgad, säger Ola George.

Tegel, tegel och ännu mera tegel fyller eftersom upp våra fyndpåsar. Stora mängder av skörbränd sten visar att det eldats länge och mycket på platsen. Kanske är det husets eldstad vi har hittat? En kniv, en brodd gjord för en medeltida människosko, en tygbit, spikar, nitar, benbitar och hästskosömmar sällar sig snart till fynden. Vid den förra grävningen hittades även två mynt. 

Fynd av textil vid Styresholm
Här ett textilt fynd i ett filtat material som hittades under utgrävningen.

Fynden talar sitt tydliga språk. För 600 år sedan sjöd det av aktivitet på Styresholm. Ändå vet vi ännu inte så mycket om platsen. Styresholm är bara omnämnt i två skriftliga källor, en från 1398 och en från 1405. Det har fått historiker att debattera om hur länge fästet varit i bruk. En teori är att borgen övergavs på 1400-talets början. Men Ola George tror att platsen varit i bruk mycket längre än så.

- Bara för att Styresholm inte omnämns i skriftliga källor betyder det inte att det inte funnits efter det, säger Ola George.

- Det har funnits massor av hus på det här området och massor av faser. Vid en tidigare grävning har man hittat tre brandlager vilket tyder på att borgen blivit återuppbyggd vid minst två tillfällen, förklarar han vidare.

Men har det förekommit några strider vid Styresholm? Ska man tro en medeltida ballad så ska danskarna ha lagts ner i gropar vid Styresholm. Arkeologerna har även hittat resterna av en slunga, delar av en ringbrynja, ett svärd och armborstpilspetsar.

- Det är omdebatterat om det ägt rum några strider här. Men vi som varit här och grävt är lite fundersamma. Vapenfynden och att det brunnit på platsen skulle kunna tyda på strid, tror Ola George.

Kanske hittar de skolklasser som följer med museet ut och gräver i höst fler ledtrådar.

- När vi analyserar fynden hoppas vi kunna säga mer om kosthållning, datering och hur det här stället fungerat, säger Ola George.

Text: Josefina Bylund
Foto: Maria Lindeberg

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera