Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 24 oktober 2011

Nya skyltar på friluftsmuseet

Husen på Murberget har alla sin historia. Nu är den sammanfattad på nya skyltar på området. Arbetet innebär också att fler hus än tidigare finns beskrivna.

Bild på skylt

Gunnel Boström och Paulin Norgren har skrivit texterna som gör det möjligt att året runt få en god bild av livet i de olika miljöerna.

- Vi har utgått ifrån människorna som levt i husen, eller funktion som till exempel när det gäller mangel och förråd, berättar webbredaktör Gunnel Boström.

De gamla skyltar som nu till stor del har bytts handlade ofta om byggnadstyp och ålder.

- Texterna innehöll en hel del fackspråk som vi har velat komma bort ifrån. De som bott i husen och det sammanhang som de rört sig i har vi sett som intressantare att berätta, förklarar Gunnel Boström och tillägger.
- Vi är ju måna om att det vi berättar ska vara lätt att förstå för många.

Hon nämner som exempel det hus som på Murberget fått namnet Holmgatshuset. Det står vid torget och kommer ursprungligen från Kronholmen i Härnösand. Det tillhör också de hus som tidigare inte hade någon skylt.

Där bodde i slutet av 1800-talet snickaren Johan Öberg med familj. Kronholmen är en gammal arbetarstadsdel där familjer med många barn bodde. Så småningom såldes huset till Härnösands bussbolag som hade sitt kontor i huset mellan 1947-1968.

- Vi har inte bara strävat efter att berätta om de som bodde i husen utan också om platsen där de kommer ifrån och därför finns det en karta på varje skylt där platsen är utmärkt var i Härnösand eller i länet där de ursprungligen stod.

Gunnel Boström konstaterar att det alltid finns många ingångar till historien. Därför har det varit angeläget att välja en hållning och sedan konsekvent hålla sig till den. Vid sidan av människorna och platserna har läsbarheten varit viktig.  

- Vi har testat texterna på lärare och elever under arbetets gång. Paulin har haft kontakt med Murbergsskolan. Det har varit jättebra med den respons vi har fått.

Skyltarna har även fått ny grafisk form mot tidigare och alla är försedda med en kort sammanfattning på tyska och engelska. Ett omfattande arbete med texter, formgivning och tillverkning av skyltar går mot sitt slut.

Innan sommaren 2012 ska alla skyltar vara klara. Då har också de allra flesta miljöerna en skylt. Det kommer att finnas många fler än tidigare, berättar Gunnel Boström.

Text: Ann-Sofie Ingman
Foto: Gunnel Boström

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera