Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 13 mars 2014

Organiska rum – en annan dimension av verkligheten

Murberget är värd för det lite annorlunda konstprojektet Organiska rum lett av Natalie Fougeras och Daniel Nilsson. De vill undersöka och visa upp sönderfallet och bevarandet av museiföremål.

Projektet som startade i januari står med ena foten i konsten och den andra i vetenskapen.  
- På ett museum vill man ju stoppa nedbrytningen, så vi har intervjuat arkeologer och konservatorer på Murberget för att undersöka både miljömässiga och mänskliga processer för att magasinera olika föremål, berättar Daniel. Det är intressant att undersöka hur magasinen är utformade, både funktionsmässigt och estetiskt.

1
Nathalie och Daniel leder konstprojektet. Foto: Joachim Kjellgren

De har fotograferat textilier och museiföremål med både mikro- och makroskop. På så vis har de fått en annan bild av hur objekten ser ut och påverkats.  
- Bilderna är bearbetade med filter och är därför en manipulerad version av verkligheten på en nivå ögat inte ens kan se utan mikroskop, berättar Nathalie. 
- Även om vi har lite forskningskaraktär på vårt projekt är vi inte bundna till de vetenskapliga reglerna för undersökning och oförfalskad presentation, fortsätter hon.

En av bilderna föreställer fastbrända kaksmulor på en form men skulle lika gärna kunna vara någon form av månkrater fotograferat med teleskop. Nathalie och Daniel vill betrakta det lilla och det stora, det naturliga och det konstgjorda. 
- En museiutställning är också den artificiell eftersom den är konstruerad med olika föremål från verkligheten, säger Daniel.

2
Kaksmulor på en bakform fotograferat med hjälp av ett mikroskop. Foto: Nathalie Fougeras och Daniel Nilsson

Projektet finansieras av Kulturbryggan  och löper fram till slutet av mars för att sedan sammanställas under april och maj Målet är att kunna visa upp arbetet i en utställning nästa vår.  
- Vi hoppas verkligen kunna visa upp vårt arbete på det viset, även om det inte finns med i projektplanen, berättar Daniel. Det blir i sådana fall en ganska speciell utställning med känslan från magasinen som ju är alla museiföremåls hemmiljö.

3
Nathalie tillsammans med Murbergets föremålsantikvarie Katarzyna Forsberg i magasinet. Foto Daniel Nilsson 

Mer om projektet finns att läsa på http://likenow.org/organiskarum.html. Där finns också bilder och filmer.

Text: Joachim Kjellgren

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera