Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 7 oktober 2010

Prima skog

När marken frusit är det dags för skogsavverkning på Murberget. Det är Primaskog som fått uppdrag att genomföra åtgärderna. Nu är planeringen gjord för både timmer och maskiner.

Curt Nordlander i skogen
Träd med fågelbon sparas som höga stubbar.

Totalt är det 6 ha av den totala arealen på 42 ha på Murberget som ska avverkas. Och åtgärderna beräknas ta bra precis en vecka i vinter. I huvudsak är det överårig granskog som ska bort. Rötskador är vanliga på träd som passerat 80 år och risken för att de ska blåsa omkull därmed stor. På ett område där människor rör sig hela tiden är det nödvändigt att ta sig an träden innan någon kommer till skada.

- Husen far också illa av allt nedfall från träden, som vid skogskojan till exempel. Mycket barr ligger kvar på taken, konstaterar Curt Nordlander, chef för tekniska avdelningen på Murberget.

Vid sidan av den rent skogliga sidan av det hela finns miljö- och kulturmiljövinster att vänta.

- Det är en fin trädgård vid prästgården, men den lider av brist på sol. När vi tar bort granarna blir det mycket bättre, fortsätter Curt Nordlander.

I dagsläget är det heller ingen naturlig inramning för en prästgård av vara omgiven av höga träd.  Skogen mellan museibyggnaden och prästgården blir däremot kvar till stor del eftersom pedagogerna brukar använda området i sin verksamhet.

De bronsåldersrösen som finns i skogen ovanför fäbodvallen kommer att få en mer naturliga inramning efter avverkningen eftersom granen inte fanns i den här delen av världen när rösena koma till. Området som helhet kommer att bli öppnare utsikten mot havet bättre än tidigare. 

Text: Ann-Sofie Ingman
Foto: Björn Grankvist


 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera