Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 21 januari 2013

Restaurering av Ilsbo kyrka

Den 21 januari

Murberget deltar i ett stort renoveringsarbete som just nu pågår i Ilsbo kyrka, Hälsingland. Konservator Eva Körberg har sedan i höstas noggrant konserverat olika föremål från kyrkan.

Under tiden kyrkosalen målas om och kalkas har de medeltida skulpturerna flyttats till Murberget för att konserveras. Jag får en pratstund med Eva som berättar om sitt uppdrag att konservera fem olika föremål från kyrkan bland annat två pyramidsocklar, en kalvariegrupp och ett altarskåp.

Just nu arbetar Eva med mittendelen av altarskåpet som är från 1500-talet. Det innehåller en träskulptur av Jesus med Jungfru Maria och Jesusbarnet på ena sidan samt en ängel på den andra. Jesus framställs här som smärtoman med öppna sår och rinnande blod, något som var ganska vanligt inom senmedeltida konst. Man tror att det var ett sätt att avbilda honom efter sin återuppståndelse. Vid Jesus högra fot står en kalk som ofta finns bredvid smärtomanen för att samla upp Jesu blod.

Eva
Eva rengör med olika metoder beroende på vilket ämne som ska putsas. Foto: Joachim Kjellgren.

Eva tycker att det är ett spännande arbete eftersom skulpturen har en rik historia som man upptäcker när man börjar titta lite närmare på den. Förutom den religiösa symboliken visar skulpturerna på ett äldre hantverk. Det finns också tydliga spår av tidigare konserveringar.

- Här ser jag att någon använt vax som konserveringsmetod, berättar hon. Det var vanligt att man använde vax för att fästa ned lösa färg- och förgyllningsskikt. På den här skulpturen finns mycket överflödigt vax som hon tar bort med hjälp av värme och lacknafta. Det finns också tecken på någon typ av fuktskada på skulpturerna.

smartoman
Jesus framställs som smärtoman med tydliga sår och rinnande blod. Foto: Joachim Kjellgren.

I vanliga fall finns tidigare restaureringar dokumenterade hos Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA).
- Det underlättar arbetet om man vet vilka konserveringsmetoder som använts vid tidigare restaureringar. Men det fanns inga sådana uppgifter om det här skåpet berättar Eva.

Hon berättar att de här skulpturerna målats med bland annat linoljefärg och har förgyllningar med silver som laserats gula. Olika ämnen kräver olika rengöringsmetoder så hon går varsamt fram med penseln.

Hela det stora konserveringsarbetet påbörjades efter att kyrkans skick inventerats för två år sedan. När det avslutas nu i början av maj har hela kyrkan målats om invändigt och omfattande restaurering av podium, predikstol, altarring samt föremål gjorts.

Joachim Kjellgren

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera