Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 8 maj 2013

Restaurering av tornspiran på Multrå kyrka

Tornspiran på Multrå kyrka i Sollefteå ska restaureras. Murbergets Bodil Masher kallas därför in till byggmöte för att bevaka det kulturhistoriska värdet, en så kallad antikvarisk medverkan.

Kyrkan står väldigt oskyddad mot väder och vind, på en slätt mellan bergen vilket sliter hårt på ytterväggar och tak. På byggmötet diskuterar man vad som ska åtgärdas i restaureringsprojektet som omfattas av bland annat det korset, tornets tak och fönstermålningarna.

skylt
Kyrkan i Multrå omges av byggnadsställningar under restaureringsarbetet. Foto: Joachim Kjellgren

Projektören David Pettersson är den som kallat till mötet där beställare och entreprenörer lägger upp en plan för arbetet. Eftersom flera olika saker ska åtgärdas av olika specialister krävs en bra planering.

- Det är också viktigt att vi dokumenterar det material som använts, säger Bodil. Det är värdefullt att kunna spara delar av originalhantverket menar hon.

möte
På mötet samordnas allas arbete. Foto: Joachim Kjellgren

Först går de igenom skadorna och beger sig sedan upp i byggnadsställningarna som går runt kyrktornet för att avväga vad som behöver göras. Man diskuterar bland annat skador på lanterninens träfasad under spiran. Bodil och Anders Björklund från BW Måleri matchar kulören på tornet för att den nya målningen ska överensstämma med den befintliga ytan. Dessutom läcker plåttaket på tornet och skulle behöva tätas. De stora plåtarna slår i den starka vinden, så att sprickor och bucklor så småningom uppstår.

 

inspektion
Efter mötet inspekterades skadorna på kyrktornet. Foto: Joachim Kjellgren

Det förgyllda korset på kyrkspiran visade sig ha en sönderrostad järnstomme i den övre delen och den förgyllda plåtbeklädnaden hade hål och sprickor, där vatten hade runnit in. Korset måste tas ner och undersökas ifall det finns rötskador i trädelar längre ner mot hjärtstocken.

Det sönderrostade korset.
Stommen på korset i kyrkspiran har rostat sönder. Foto: Bodil Mascher.

Församlingen måste först söka tillstånd hos Länsstyrelsen när man vill göra restaureringsarbeten på kyrkan. Senast kyrkan restaurerades utvändigt var 2000 när man bland annat bytte ytputsen på kyrkans väggar. Arbetet med kyrkspiran beräknas vara klart i slutet av augusti. Beställare är Jan Leiknes, Multrå församling.

Text: Joachim Kjellgren

 

 

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera