Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 10 maj 2014

Restaurering i Stenstan

Murberget deltar just nu i ett stort restaureringsarbete av det vackra trapphuset i Thuressonska huset i Sundsvalls stenstad. Jag har träffat Eva Körberg och Lennart Kristiansson på plats.

Trapphuset utnämndes till byggnadsminne så sent som i februari i år. Detär detaljeratutsmyckat med starka färger och har otroligt nog aldrig restaurerats sedan huset byggdes 1890.
- Vi gjorde ett åtgärdsprogram 2009 på uppdrag av Länsstyrelsen efter att fastighetsägaren kontaktat dem, berättar Eva. Nu har vi reviderat det och startade arbetet i mitten av april, fortsätter hon.

1
Eva Körberg deltar i restaureringsarbetet på Thuressonska huset.

Målningarna har klarat sig förvånansvärt bra, men har angripits av smuts och vattenskador.
- Vi lägger fast färgen och gör rent, sedan spacklar och retuscherar vi där det behövs, säger Lennart Kristiansson. På vissa ställen behöver vi rekonstruera takmålningarna på grund av skadorna.

2
Lennart lagar väggfärgen i det väldekorerade trapphuset.

Eva visar ett område på väggen där man tydligt kan se skillnaden mellan den obehandlade smutsiga ytan och den restaurerade.Den rengjorda väggen visar att färger och framförallt kontraster mellan färgerna i trapphuset kommer fram vid en rengöring.

3
Nej, det är ingen skugga utan provyta på före och efter behandling.

Utmärkande för trapphuset är förutom de starka färgerna, att nära på alla ytor är dekorerade på något sätt. Till och med trappstegen, berättar Lennart. Det är ett et bra exempel på Horror vacui (skräck för tomrum), fortsätter han med ett leende.

Arbetet håller på tills i juni då hela trapphuset ska vara klart. 

Pil Se platsen på Google Maps

Text och foto: Joachim Kjellgren

 

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera