Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 28 maj 2014

Röjningsrösen på Stornäset

Murbergets arkeologer Ola George och Maria Lindeberg har befunnit sig på Alnön utanför Sundsvall. Där har de undersökt ett område på Stornäsets naturreservat som visar spår efter 1800-talets bondesamhälle.

Ola och Maria har under några veckors tid undersökt området efter fornlämningar. De är där på uppdrag av Länsstyrelsen eftersom de boende där har planer på att bygga nya byggnader på platsen. De har bland annat hittat spår av gammalt jordbruk med så kallade ryggade åkrar, där höjdryggar av jord uppstått som et resultat av ett äldre sätt att odla marken.

3
Maria vid ett röjningsröse på Stornäset.

På den stora slätten ser man också röjningsrösen som ofta skapades för att underlätta odlingen när marken var rik på sten, och det kan man verkligen säga att marken är här ute på Stornäset. Det finns så mycket sten att man kunnat bygga stenmurar runt inägorna.

De har mätt upp området med GPS för att få en exakt placering på fornminnena. De har förutom åkrar och stenrösen även hittat platser som kan vara husgrunder.

Maria och Ola sammanställer inmätningarna av platsen i en rapport till Länstyrelsen. Där föreslår de vilka delar av området som bör undantas från exploatering. De gör även en anmälan till fornminnesregistret (FMIS). 

Röjningsrösen på Alnö
Alla rösen mäts in och märks.

 2
Eftersom området är rikt på sten har man kunnat bygga murar runt inägorna.

Text och foto: Joachim Kjellgren

 

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera