Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 26 mars 2010

Samp är mer än bara resor

Paulin Norgren, antikvarie på Murberget, har blivit invald i Samp Executive Committe. Samp är ett internationellt nätverk för museer som arbetar för att utveckla museerna och deras anställda.

Sampmöte i Stockholm
Samp Executive Committe har möte på Samps kontor i Stockholm.

Jag har blivit invald i Samp Executive Committe, vilket är verkställande utskott/styrelse för nätverket. Jag blev mycket glad när jag blev tillfrågad om uppdraget. Det känns som ett stort förtroende att jag som person kan bidra till att utveckla Samps organisation och främja utvecklingen på våra museer. Det är också övergripande syftet med Samp. Genom samarbete och kurser fortbildar vi oss i våra yrkesroller. Museerna ska inspirera och bidra till och positiv utveckling i samhället.

Samps vision är "Ett demokratiskt samhälle som till fullo erkänner de mänskliga rättigheterna såväl som kulturell och naturlig mångfald, där museet är ett forum för mänsklig förståelse genom ansvarsfullt användande av kulturarv, historia och vetenskap".

Som medlemsmuseum har Murberget rätt att skicka personal till de kurser som Samp anordnar. Kurserna är en av hörnstenarna i nätverkets verksamhet och de innehåller användbara kunskaper som projektledning, kommunikation, konflikthantering, olika analysmetoder och mycket annat.

En stor del av behållningen är förstås också att lära känna kollegor i andra länder. Som museer arbetar vi mot samma mål men under mycket olika förhållanden. Att utbyta erfarenheter ger inspiration och nya infallsvinklar på det egna arbetet. 

Iron Museum i Sydkorea är värd för nästa kurs. Jag hoppas att någon av mina kollegor på Murberget får möjlighet att delta i den. Det är ingen kursavgift och det är Samp som står för reskostnaden utanför det egna landet. Medlemsmuseernas insats är medarbetarnas arbetstid.

Vi som nu valts in i styrelsen har just haft ett inledande möte på Samps kontor i Stockholm. Det var bra att få träffa och lära känna de andra i kommittén. Vi är spridda i olika delar av världen, så det är få tillfällen då vi kan ses ansikte mot ansikte. De övriga i styrelsen är:

Faeza Allie, IZIKO Museums of Cape Town i Sydafrika.  www.iziko.org.za
Alla Bayramova, State Museum of Azerbaijani Musical Culture i Azerbaijan www.musicmuseum.az
Inkyung Chang, Iron Museum i Sydkorea www.ironmuseum.or.kr/eng/su1_1.php
Paul Msemwa, Museum and House of Culture i Tanzania www.houseofculture.or.tz
Sergei Muchin, Jönköpings museum i Sverige www.jkpglm.se

Sampmöte i Senegal
General meeting i Senegal 2005

Samp började som ett Sidaprojekt 1989 och är numer organiserat som en ideell förening med vald styrelse och arbetsgrupper för olika frågor. Arbetssättet är semivirtuellt vilket innebär att den mesta kommunikationen sker över internet, främst med e-post men också i form av internetmöten. I höstas hölls till exempel ett virtuellt årsmöte via internet. Arbetsspråket är främst engelska men även franska och spanska förekommer.

Att mötas över internet
är effektivt och spar både restid och biljettpengar. För att bygga relationer och kunna diskutera på ett mer nyanserat sätt behöver man också träffas personligen ibland. Var tredje år bjuder därför något av medlemsmuseerna in till ett General meeting (medlemsmöte) där varje museum kan delta med tre personer. Nästa General meeting hålls i juni 2010 på Museum and House of Culture i Dar es Salaam, Tanzania.

Pil Läs mer om museets engagemang i Samp

Har du några frågor om Samp eller om mitt uppdrag i Samps styrelse hoppas jag att du hör av dig.

Paulin Norgren

Antikvarie
Telefon 0611-886 69
Mejl paulin.norgren@murberget.se

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera